For å greie dette må Lund i løpet av et halvår makte å snu inntrykket av at eldreomsorgen ikke er i trygge hender for tiden.

Hun må overbevise oss om at hun tar troverdige grep for å bedre organiseringen og øke ressursene til sektoren.

Forgjengerens skjebne

Lund vet godt hva som ble forgjengerens skjebne: Robert Steen, som hadde vært byråd i 7,5 år, fikk sparken i full offentlighet.

Byrådslederen tok rett og slett ikke sjansen ikke gå ut i krigen, det vil si valgkampen, med en helsebyråd som var i ferd med å bli opposisjonens prygelknabe.

I et «tiltredelsesintervju» med Avisa Oslo, en drøy uke etter at hun fikk møkkajobben over alle møkkajobber har å tilby, lanserer Lund en større offensiv. Det er modig, men trolig også nødvendig.

Hun vil ikke vente på rapporten som forgjenger Steen bestilte for å foreta en «ekstern gjennomgang» (skal utarbeides av PWC) kommer i juni. Hun slår seg heller ikke til ro med at Steens ekstrabevilgning på 20,8 millioner kroner til Ullern helsehus er tilstrekkelig.

Hun vil fremme en egen sak for bystyret i løpet av våren. I den varsler hun en full intern gjennomgang og trolig en større omorganisering av helsehusene. Foreløpig er det lite kjøtt på beinet, av den enkle grunn at ingen konkrete beslutninger av betydning er fattet. Det kan man heller ikke forlange etter så kort tid som byråd.

Legger lista høyere

Like fullt, Lund legger lista høyere enn byrådet har gjort til nå. Jeg er spent på hva Høyre svarer med. Ordførerkandidat Anne Lindboe har nylig sagt at de skal bruke «vesentlig mer penger» på eldreomsorg enn dagens byråd.

– Vi vet ganske mye om hvor skoen trykker, og at vi derfor bør gjøre noe ganske raskt. Det handler også om tilliten befolkningen skal ha til den tjenesten. Trygghet for helsa vår er noe av det absolutt i viktigste i velferdssamfunnet vårt, sier hun i intervjuet vi gjorde med henne fredag.

Les også

Bråk og bruduljer har påvirket Oslo-velgere lite, inntil nå

Avisa Oslo kan love at vi kommer til å følge nøye med på dette helt fram til valget, og lenge etterpå. Jeg tror jeg kan si med sikkerhet at opposisjonen i Oslo bystyre vil gjøre det samme.

Det handler om mottaket på helsehus, kommunikasjonen mellom helsehuset, bydelene og sykehuset og om at pasientene får et så tilpasset tilbud som mulig.

– Sånn jeg ser saken, så er vi ikke organisert godt nok til å få til det. Derfor har jeg varslet at jeg kommer til å legge frem en sak for bystyret om organisering av helsehusene ganske raskt til behandling, sier hun.

I dag er det slik at det er byråkrater i hver av de 15 bydelene som bestemmer om en pasient som skrives ut fra sykehus skal sendes hjem, få hjemmehjelp, eller plasseres på helsehus eller sykehjem. Er det sånn at disse 15 bydelene – som opptrer uavhengig av hverandre – behandler pasientene likt?

Det er grunn til å frykte at det ikke er tilfellet. Jeg er spent på hva den eksterne gjennomgangen, men også Lunds egne undersøkelser, finner ut om dette.

Nederlagskompetanse

Marte Scharning Lund er en svært erfaren politiker. Hun har også en viss erfaring med nederlag. I 2019 ble hun avsatt som næringsbyråd av Raymond Johansen. Høyresiden i Oslo Ap ville ha sin egen kandidat, Victoria Evensen, inn i den posten. Men Marthe klagde ikke over sin vanskjebne, i kontrast til Robert Steen.

Lund fikk også sparken da Anniken Huitfeldt overtok for Manuela Ramin Osmundsen som barne- og likestillingsminister i 2008. Vi får tro at hun dermed har utviklet godnederlagskompetanse, som kan komme godt med i månedene som kommer.

Les også

Robert er Raymonds perfekte syndebukk