– Vi har strukket oss langt i å få til en felles avtale med Viken i hvordan vi skal gjennomføre bystyrets vedtak. Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav har fått til en avtale der det blir gratis utenom rush. Det er innført.

Det svarte finansbyråd Einar Wilhelmsen på spørsmål fra Avisa Oslo om når det blir gratis for inntil fire barn per voksen å reise kollektivt i Oslo, slik bystyret har vedtatt.

– Så har bystyret vedtatt noe som går lenger. Det ville ikke Viken være med på, og vi mener at det i denne saken var klokt å gjøre dette sammen med Viken.

– Så da er det ikke mulig å få gratisreiser i så stort omfang som bystyret har vedtatt?

– Nei, det var så langt vi kom denne gangen, svarte Wilhelmsen.

Avisa Oslo har bedt Vikens fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp) kommentere Wilhelmsens utsagn. Saken oppdateres når svar foreligger.

Kritikk fra Venstre

Vedtaket om gratis kollektivreiser for barn som reiser sammen med voksne kom på plass i forhandlingene om revidert budsjett for 2022.

Venstres Marit Vea mener at mye av intensjonen blir borte når det ikke blir gratis i rushet.

– Det blir rett og slett mye vanskeligere for barnefamilier å benytte seg av ordningen. Veldig mye av trafikken mellom skole og hjem, og hjem og fritidsaktiviteter foregår nettopp i tidsrommet 15–18. Poenget med bystyrets vedtak var å få flere fra bil til kollektiv, og å gjøre kollektivtrafikken til et billig og bra alternativ for flere, sier Vea til Avisa Oslo.

Flertall i bystyret

Ruter eies delvis av Viken fylkeskommune.

Da Avisa Oslo viser til at fylkeskommunen ikke ville være med på løsningen, slik byrådet viser til, mener Vea at byrådet kunne innført ordningen kun i Oslo.

– Det er det de ønsker å gjøre med fleksible billetter. Derfor er det uforståelig at de ikke kan gjøre det samme med familierabatten, mener Venstres Marit Vea.

Veas parti stemte for den aktuelle løsningen før sommeren. Det samme gjorde Høyre, Rødt, Folkets Parti, Venstre, KrF og Sp.

Fra før av kunne voksne med inntil fire barn reise gratis i helga. Dette blir videreført – i tillegg til at det også blir gjeldende i hverdager utenom rush.

I sitt budsjettforslag for 2023 har byrådet vedtatt kutt i enkeltbillett-priser. Les mer om den nye ordningen her: