Oslos vannmagasiner har mindre vann enn normalt. For å unngå restriksjoner på vannbruken ber Oslo kommune innbyggerne om være varsomme med vannforbruket.

På mandag sendte kommunen nok en SMS til Oslo befolkning nok en oppfordring om å bruke mindre vann for å unngå strenge restriksjoner på sikt. Første gang kommunen sendte kommunen sendte ut denne meldingen var 28. januar.

Vet ikke om SMS har hatt effekt

– Det er vanskelig å fastslå om forbruket gikk ned etter oppfordringen 28. januar. Dette betyr ikke at det ikke har vært endringer, men at endringene ikke nødvendigvis er store nok til at vi kan trekke det ut fra naturlig variasjon i forbruk, sier Simen Strand Jørgensen, kommunikasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten.

Han sier videre at for å fastslå om SMS-en de sendte ut har hatt effekt, må det gå noen flere dager eller uker.

– Mai er normalt den måneden med høyst vannforbruk på grunn av hagevanning, så hvis forbruket holdes på nivå med april vil det være positivt.

Vann- og avløpsetaten drifter og vedlikeholder omkring 10.500 vannmålere i Oslo i dag. Av disse er majoriteten er næringskunder.

– Det er kun i de eiendommene som har vannmåler vi har nøyaktig kunnskap om forbruk, sier Jørgensen.

Så mye kan du spare

En Osloborger bruker omkring 160 liter per døgn til blant annet personlig hygiene, toalettspyling, klesvask, oppvask, til matlaging og drikke.

  • Når du dusjer, bruker du omtrent 12 liter vann per minutt. Ved å redusere tiden fra ti til fem minutter, kan du hvert år spare 22 000 liter vann.
  • En tannpuss bruker rundt 19 liter vann hvis du lar vannet renne. Skrur du det av mens du pusser, kan du hvert år spare rundt 13 800 liter vann.
  • En vannspreder bruker mellom 1000 og 1500 liter per time. Det vil si at på en time bruker en standard vannspreder cirka like mye vann som 10 personer bruker på et helt døgn. Om vi lar sprederen stå på et helt døgn, så har en eneste vannspreder brukt like mye vann som 240 personer på tilsvarende tid.