– Jeg vil være helt tydelig på vegne av Oslo MDG at Oslo har en rolle å spille i denne krisen. Vi kan ta imot mange flyktninger raskt. Det beste med Oslo er ikke fjorden eller marka eller Holmenkollen, det beste med Oslo er at vi er en åpen og inkluderende by. Oslo har hjerterom, for alle som trenger beskyttelse – og spesielt for dem som møter diskriminerende holdninger og ikke får plass andre steder.

Det sa gjenvalgte fylkesleder i Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg, under partiets årsmøte lørdag.

– Oslo MDG har gått inn for at denne innsatsen også skal omfatte desertører, politiske dissidenter og deres respektive familier, fortsatte Heiberg.

Fylkeslederen snakket også om at Norge ikke skal bli en krigsprofitør:

– Norge står i et dilemma. Vi kan tjene økonomisk på Putins grusomme handlinger, fordi prisen på gass går i taket. Oslo MDG sier tydelig nei til at staten Norge skal flå naboene våre i nød, og blir en krigsprofitør, sa Heiberg.

– Vi mener de økte inntektene fra norsk gasseksport skal gå til humanitær hjelp til Ukraina og andre land som nå blir ramma av krigen der, sa hun under møtet.

I tillegg til Heiberg som gjenvalgt fylkesleder, fikk partiet to nye nestledere under årsmøtet; Julie Ness og Paal Frisvold.