– Utdanning er en viktig del av det å få til en så rask og god integrering som mulig, sier prorektor ved Høyskolen Kristiania, Sander Sværi, til Avisa Oslo.

Høyskolen tilbyr seks ulike utdanningsløp og totalt 300 utdanningsplasser for ukrainske flyktninger.

– Vi håper at vi når ut til så mange som mulig.

Gratis

De seks utdanningsløpene til ukrainere er på engelsk, og innen teknologi. Han forteller at de jobber med å utvide tilbudet.

– Vi utvikler nå nettbaserte tilbud med samlinger innenfor flere fagområder. Det er dessverre sånn at situasjonen i Ukraina sannsynligvis vil vedvare, og vi ser for oss at det vil komme flere til Norge.

Norske studenter betaler en egenandel for å studere på den private høyskolen, men for ukrainere er utdanningene gratis.

Sander Sværi sier at de følger retningslinjene gitt av regjeringen, og at kriteriene for gratis studieplass er at studenten er fra Ukraina, enten som flyktning eller fordi man er forhindret i å reise hjem på grunn av krigen.

Søkeprosessen åpnet i forrige uke, og Sværi forteller at de allerede har fått inn søknader.

Bosetting viktig

Handelshøyskolen BI viser til et informasjonsskriv på nettsidene deres, hvor det står at BI vil «opprette et økonomisk støtteprogram for å støtte ukrainske studenter som har søkt om opptak ved BI i det kommende skoleåret, som dekker utdanning og opphold i Norge.»

UiO opplyser om at de utvider antall studieplasser på engelskspråklige masterprogram, og at de ser på mulighetene for å utvide tilbudet av engelskspråklige bachelor- og masteremner.

De starter også opp med gratis digitale norskkurs fra 23. mai.

«Vårt mål er at nyankomne flyktninger skal få informasjon om tilbudet så tidlig som mulig, og at bosetting skal skje klokt fra myndighetenes side – altså at de bosetter folk som enten ønsker å studere eller fortsette en akademisk karriere på steder det er mulig. Vi har derfor tett dialog med Oslo kommune og med immigrasjonsmyndighetene», opplyser UiO til Avisa Oslo.

Det samme understreker Sværi ved Høyskolen Kristiania:

– Det største hinderet er ikke hvordan utdanningssektoren skal snu seg rundt, men muligheten for å bosettes der det er studietilbud som passer profilen til den enkelte flyktning.