30. mars melder Kunnskapsdepartementet at det er fordelt midler til nye studentboliger i Norge. Til sammen gis det penger til 1.630 nye boliger i hele landet.

– Studentboliger bidrar til et trygt og rimelig botilbud for studentene gjennom studietiden. Derfor har regjeringen prioritert å bygge historisk mange studentboliger. Siden 2014 har det kommet penger til 17.650 studentboliger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Ifølge departementet er det studentsamskipnadene som søker om bygging av nye studentboliger. Kunnskapsdepartementet har i år innvilget tilskudd ti alle søknadene, og det blir gitt støtte til 17 prosjekter fordelt på sju studentsamskipnader og en stiftelse. Totalt er tilskuddet på nærmere 600 millioner kroner.

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) er den studentsamskipnaden som har søkt, og fått tilskudd til flest studentboliger.

364 nye boliger i Oslo

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) får 130,3 millioner kroner til å bygge 350 nye boliger i prosjektet «Kringsjå III».

Kringsjå Studentby er studentsamskipnadens største studentby med over 2.200 boliger i alle prisklasser. Sommeren 2021 går de i gang med byggingen av enda flere boliger, skriver de på sine nettsider.

I tillegg får Blindern Studenterhjem 5,2 millioner kroner til et nybygg som skal romme 14 enheter. Også i fjor fikk stiftelsen midler fra departementet.

Ikke forsinket

Kunnskapsdepartementet skriver i pressemeldingen at til tross for et krevende år ser det ikke ut til at pandemien har forsinket byggingen av boliger for studentene. I 2020 er det satt i gang arbeid med bygging av over 2.200 hybler i Norge.

– Det er gode nyheter både for byggebransjen og studentene at det ikke har vært store forsinkelser i byggingen på grunn av korona. Det betyr at vi kan se frem til innflyttingsklare studentboliger om ikke altfor lenge, sier Asheim.

Siden 2015 er det gikk tilskudd til mellom 2.200 og 2.500 studentboliger årlig. Unntaksåret var 2019 då det ble tildelt penger til rundt 1.500 hybelleiligheter. Årsaken til at så få fikk tilskudd dette året var at flere av søknadene var oppgraderingsprosjekter som ikke ble godkjent. Ett av kriteriene for å få penger er at støtten skal gå til å øke andelen studentboliger, enten gjennom bygging av nye boliger eller ved kjøp av eksisterende eiendomsmasse.