– Vi ligger godt an i forhold til skjema.

Det sa Skanskas prosjektleder Ole Petter Johansen i sommer da Akersposten lagde reportasje om framdriften på tunnel- og vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen.

Nå bidrar uventet god framdrift der til at Oslo kommune ligger an til å bruke snaut 100 millioner kroner mindre på ny vannforsyning enn anslaget for 2023.

Det framkommer i 3. kvartalsrapport for prosjektet.

«Fjellarbeidene på Huseby har så langt gått raskere enn planlagt på grunn av bedre geologi enn forventet og flere realiserte optimaliseringstiltak. Ved periode slutter over 74 % av bergmassene for kontrakten E8 tatt ut», heter det i rapporten utarbeidet av vann- og avløpsetaten.

Prosjektet skal sikre Oslo ny drikkevannsforsyning fra Holsfjorden. I dag forsyner Maridalsvannet 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann, og Oslo kommune frykter alvorlige konsekvenser dersom systemet svikter.

Etter planen skal den nye vannforsyningen stå ferdig ved årsskiftet 2028. I øyeblikket pågår det arbeider på følgende steder:

  • Huseby
  • Sollerud
  • Huseby skipark
  • Stubberud
  • Oset
  • Vefsrud ved Holsfjorden

Bystyret har vedtatt en styringsramme for prosjektet på 23,2 milliarder kroner.