– Det er for mye lyd her. Vi må flytte oss.

De ordene startet Avisa Oslos reportasje om beboerne som kjemper for at Manglerud-tunnelen - et prosjekt formelt navngitt E6 Oslo Øst - skal bli en del av Nasjonal Transportplan (NTP), som legges frem fredag klokken 12.

For det er ikke bare, bare å ta opp en samtale et steinkast unna motorveien som kløyver drabantbyen i bydel Østensjø. Og hvis du spør Manglerud-folk, vil mange svare at det ikke bare, bare å bo i nærheten av veien heller.

– Veien her er helt katastrofe. Det blir bare mer og mer trafikk. Bare mer og mer støy, sier Geir Schau til Avisa Oslo.

Den kjente komikeren og Radio Norge-programlederen har, med unntak av tre år i «utlendighet» på Bøler, bodd på Manglerud hele livet. Nå er håpet at E6-en legges i tunnel før han må trilles ut rullestol.

– Jeg er en ihuga sosialdemokrat, men de har svikta totalt. Og det skal Raymond (Johansen. red. anm.) få greie på. Han har fått greie på et par ganger av meg, men jeg kommer jo aldri til å slutte, kommer det fra Schau.

– Har du nummeret hans?

– Nei, men det skal jeg skaffe på særdeles kort varsel.

Les også

Ingen barn i Oslo bør vokse opp under slike forhold

Mener Ap har svikta totalt

Det kontante utsagnet er ikke uten et visst humoristisk preg. Men frustrasjonen er likevel til å ta og føle på.

For mens Ap tidligere lovet at Manglerud-tunnelen skulle realiseres, gikk de foran valget over til å kreve at «prosjektet E6 Oslo Øst må innfri på miljøområdet». Og det gjør det ikke, slik byrådspartiene ser det.

«E6 Oslo er ikke et miljøprosjekt», skrev MDG-gruppeleder Sirin Stav i vinter i et Nettavisen-innlegg.

I innlegget kritiserte Stav Oslo-lagene til Venstre og KrF for å støtte et prosjekt hun kalte en «stor miljøbløff».

«Dagens motorvei mellom Klemetsrud og Ryen blir dobbelt så bred. Dobbelt-så-bred, det er nesten så man ikke kan tro det er sant. Kapasiteten for biltrafikk øker kraftig. Statens vegvesen svarer at de har ingen annen løsning på trafikkøkningen enn at bompengene heves så mye at folk lar være å kjøre på den nye veien», understreket Stav.

Nå bruker regjeringen byrådets motstand mot et prosjekt de mener vil bety mer trafikk, som begrunnelse for at de ikke setter av penger til prosjektet i NTP.

«I Samferdselsdepartementet anses det som politisk vanskelig, om ikke umulig, å bære fram en milliardsatsing i Oslo som ikke engang har støtte fra det politiske flertallet i byen der utbyggingen skal skje», er begrunnelsen Avisa Oslo tidligere har omtalt.

– Krever at det skjer noe

Det irriterer aksjonistene Avisa Oslo møter ved siden av Narvesen fredag.

Ifølge sjefsaksjonist Robert Svoren sto også Ap-folk på stands i bydelen og fortalte at Ap var for E6 rett før fjorårets valg.

– Det tok bare 43 dager etter valget før de underskrev en byrådsavtale med MDG og SV. Det kaller vi på østkanten svik og «kjøpt og betalt».

NB: Arbeiderpartiet mener på sin side at det er regjeringen og Høyre-sida aksjonistene på Manglerud bør rette misnøyen sin mot. Les Andreas Halses tilsvar lenger ned i saken.

– Vi krever nå at det skjer noe her. Vi kan ikke leve sånn som dette, konstaterer Robert Svoren, som l likhet med Schau viser til den stadig økende trafikken på E6-en.

Tall fra Statens vegvesen viser at i snitt rundt 75.000 biler kjørte forbi daglig i 2020.

Det er 15.000 flere enn i 2016 og hele 55.000 mer enn for 30 år siden da aksjonsleder Robert Svoren, den gang forelder til barn på Høyenhall skole, startet sin kamp mot det evige suset.

Svoren forteller at suset ikke har blitt lavere etter at tungtransport fra Mosseveien har blitt rutet om mot Manglerud.

– Disse forurenser like mye som alle personbilene som kjører på veien og de støyer noe helt forferdelig, sier Svoren.

– Og det skal øke med nesten 20 prosent fram mot 2040, slår Svoren fast og viser til veivesenets egne anslag.

Problematisk for Celine (10)

Framtida veivesenet regner med, kan gå utover 10 år gamle Celine B. Hansen og hennes medelever ved Høyenhall skole.

– Det bråker ganske mye, sier Celine B. Hansen.

Celine står sammen med faren Christian Grønvold Hansen, som forklarer at familien deres flyttet fra Ekeberg til Høyenhall for seks år siden.

De trives godt. Men pappa Grønvold Hansen liker ikke å tenke på hvor mye ungene utsettes for forurensning og støy fra E6.

– Jeg synes det er forferdelig, sier Grønvold Hansen.

Støymålinger

Farens bekymringer understøttes av målinger Norsk forening mot støy har gjort ved skolen Celine går på.

Slik tidligere omtalt av Nordstrands Blad ligger støynivået på skolen i snitt på 65 desibel døgnet rundt – 12 desibel over WHOs anbefaling for gjennomsnittlig støynivå fra veitrafikk dagtid.

Tallet er over ti ganger så høyt som det anbefalte nivået, og over fem desibel høyere enn bygg og anleggsstøyen tillatt i Oslos skolegårder i sommerhalvåret. Dette til tross for store støyskjermer rundt skolen.

«Nasjonale mål for luftforurensning og støy overskrides i boligområdene langs med dagens trase», heter det også i Statens vegvesens E6 Oslo Øst-prosjektbeskrivelse.

Påvirker søvnen

Generalsekretær Ulf Winther ved Norsk forening mot støy forklarer at det høye støynivået på Manglerud kan få konsekvenser for beboernes helse.

Han forklarer at forskning viser at et høyt støynivå om natta påvirker stressnivået til sovende mennesker.

– Mennesket har et «fight or flight»-instinkt, og hjernen registrerer og analyserer lyd også når man sover. Hvis hjernen hele tiden analyserer lyder om natten, våkner man opp med et høyere stressnivå enn hvis en hadde sovet i fred og ro, forklarer Winther overfor Avisa Oslo.

– Ga oss dritten

Høyenhall velforenings leder André Friestad sier at rundt 30.000 mennesker er mer eller mindre eksponert for «en brølende motorvei som skjærer gjennom området».

Han synes det er svært betenkelig at byrådet ikke ønsker å bygge Manglerud-tunnelen.

– Hvorfor skal ikke denne delen av byen få bedre luft i miljøhovedstaden Oslo, hvor man setter miljøsaken høyt og uttalt jobber for bedre luft for Oslo-borgere, spør Friestad.

Friestad får støtte fra den mangeårige aksjonisten Svoren. Han er langt fra nådig når han tar for seg hvordan Manglerud etter hans syn har blitt grovt oversett.

– Man bygde Vålerengatunnelen og mange andre tunneler i sentrum, mens de ga oss dritten, vi som bor her. Og hvem har gitt det til oss? Jo, det er politikerne. På Stortinget og i bystyret, smeller det fra Svoren.

Ingen støtte fra regjeringen

Svoren og de andre aksjonistene ber flertallet på Stortinget finansierer prosjektet anslått å koste 16 milliarder kroner.

Etter det Avisa Oslo kjenner til, kommer imidlertid ikke samferdselsminister Knut Arild Hareide til å legge Manglerud-tunnelen inn i Nasjonal Transportplan for 2022-2033, noe som betyr at prosjektet legges på is i overskuelig framtid.

– Det synes vi er altfor dårlig. Vi må få løst problemene folkene her sliter med, sier Bjørg Sandkjær i Oslo Sp.


Hun og bystyrekollega Tommy Skjervold (Frp), statssekretær under Jon Georg Dales periode som samferdselsminister, lover at deres partier skal jobbe for å få til et flertall for Manglerud-tunnelen på Stortinget.

– Dette prosjektet startet med et gedigent løftebrudd på lokalt nivå fra Ap-byrådet, som nå har blitt til et løftebrudd på nasjonalt nivå ved at regjeringen ikke har tatt det med i NTP. Men regjeringen har ikke flertall. De er en mindretallsregjering, slår Skjervold fast.

Mener Høyre-regjeringen nedprioriterer Oslo

Oslo Ap mener mangel på penger – ikke motstand fra byrådet – er den egentlige årsaken til at regjeringen ikke vil finansiere Manglerud-tunnelen.

– Her syns jeg man retter baker for smed. Dette er en statlig vei, og det er Høyre-regjeringa man må skylde på når det ikke kommer statlige penger, uttaler samferdselspolitiker Andreas Halse til Avisa Oslo.


Han sier han skjønner at det kan friste for høyresiden å skylde på byrådet når de ikke finner nok penger, men mener at sannheten er at regjeringen nedprioriterer Oslo.

– Nå er ny togtunnel utsatt, Majorstua stasjon får en tidel av pengene vi faktisk trenger og avtalen som skal gi nye midler til Fornebubanen blir ikke underskrevet av regjeringen. Det er ikke sånn at disse pengene blir brukt til noe annet i byen, høyresida vil bare ikke bruke dem på Oslofolk, argumenterer Hasle.

Angående sitt eget partis standpunkt, sier han følgende:

– Vi gikk til valg på at vi ville sette de store kollektivprosjektene først, og prøve å finne en miljøvennlig løsning for E6 Oslo Øst. Nå får vi ikke pengene til kollektivtrafikken, og folk i Oslo har grunn til å føle seg lurt av høyresida som lovet dem penger til veien.

Kan bli «saftig» bompengeøkning

Halse har tidligere advart mot at Manglerud-tunnelen vil bety «en saftig økning i bompenger». Nærmere bestemt ligger tallet på 8 kroner mer per passering, ifølge Statens vegvesens beregninger.

– Er dere i Frp villige til å godta en så stor økning i bompenger?

– Hvis vi kommer dit at den diskusjonen er aktuell, så er den diskusjonen mye bedre enn om den skal realiseres eller ikke, sier Skjervold i Frp, som fortrinnsvis ønsker at statens skal legge ut for hele prosjektet.

– Hva med Sp?

– Jeg får snakke for Oslo Sp. Vi ønsker å øke den statlige finansieringen til 70 prosent, og se nærmere på prosjektet, og se på om alle elementer trengs, sier Bjørg Sandkjær.

Protester fra Alna

I en annen bydel som også er berørt er befolkningen mindre entusiastiske til Manglerudtunnelen. Bydelsutvalget i bydel Alna har uttalt seg kritiske til planene som foreligger, da disse innebærer rivning av flere boliger og boligblokker i Alna-strøkene Ulven og Fjellhus, i tillegg til å øke trafikken ved inngangen til den tenkte tunnelen, ifølge utvalget.

Bydelsutvalget har i en uttalelse tatt til orde for at planene som i dag foreligger for Manglerudtunnelen må skrotes, da disse ikke tar nok hensyn til hvordan andre bydeler blir påvirket.

– Det er jo en sånn fordel og ulempe-vurdering, og det er en grunn til at vi som bydeler uttaler oss og er tydelige på hva vi mener. Vårt arbeid handler om å tydeliggjøre hvordan det påvirker vår bydel. Dette forslaget vil ødelegge bymiljøet og sørge for mer trafikk for oss på Alna, sier lederen for bydelsutvalget, Mari Morken (Ap).

Hun forteller at utvalget har stor forståelse for frustrasjonen til beboerne på Østensjø, men mener det er synd at planene som ligger på bordet får så store konsekvenser for bydel Alna.

– Det beste ville jo vært å komme med en annen plan som både ga Østensjø det Østensjø ønsker, men samtidig ikke har de store konsekvensene det har for bydel Alna.

Manglerud-prosjektet

Planlagt veiprosjekt mellom Klemetsrud og Trosterud anslått til å koste 16 milliarder kroner. Prosjektet vil foregå på en vei som i dag har en årsdøgntrafikk på opp mot 70.000-100.000 bilister og en andel tungtransport på 10-12 prosent.

Ifølge Statens vegvesen innebærer planene blant annet:

  • Oppgradering av dagens E6
  • Eget tungtrafikkfelt mellom Klemetsrud og Abildsø/Ryen
  • Ny sykkelekspressvei langs E6
  • E6 i tunnel fra Abildsø til Fjellhus-området med kopling til Ring 3 nord/vest for Teisenkrysset.
  • E6 og E18 har felles trasé frem til Abildsø. E18 føres videre til Ryen i dagens trase for E6, og via Operatunnelen mot Oslo sentrum til E18 vestover.
  • Dagens E6 (Ring 3) mellom Ryen og Ulven bygges ned fra Europaveg til urbant utformet riksveg.
  • Ny kollektivadkomst fra Ring 3 og E6 til fremtidig kollektivterminal på Bryn.

Statens vegvesen valgte høsten 2020 å sette prosjektet på vent på grunn av den politiske uenigheten rundt prosjektets omfang. Oslo kommune ønsker ikke prosjektet slik det nå er foreslått.

Kilde: Statens Vegvesen