– Solberg har gått rundt de siste ukene og lovet i hytt og gevær at det skal komme flere boliger hvis han blir byrådsleder. Jeg syns det kan settes opp mot hva de faktisk driver med i byutviklingspolitikken.

Det sier Mansoor Hussain (Ap). Han refererer til Solbergs fem grep for å bedre boligsituasjonen i Oslo, blant annet å gjøre det lettere å bygge ut loftsleiligheter, og alternative former for boliglån.

Hussain møter Avisa Oslo på NRK-tomta, som er solgt til selskapet Ferd. Politikerne har likevel en del de skulle sagt. I juni bestemte flertallet i bystyret, bestående av Høyre, Venstre, KrF, FNB, Senterpartiet og Rødt og FP at det skal stilles en rekke krav til utnyttelsen av tomta.

Hovedpunktene i vedtaket er følgende:

  • Redusere høydene og tilpasse dem bedre til nabobebyggelsen, ikke samle dem i én ende av tomten.
  • Færre boliger, mer areal satt av til institusjoner og næring i hovedalternativet.
  • En stor flerbrukshall til idrett, ikke bare en liten hall.
  • Barnehager og grøntområder i ytterkant av området må bevares.

– Her er det potensial til å bygge 1500 boliger. Det har Høyre sagt at nei, det vil vi ikke gjøre, sier Hussain.

Han mener trenden er tydelig, og at det samme skjer på Montebello, hvor det skal bygges boliger på den gamle Statnett-tomta.

– Der er det et potensial for å bygge omkring 550 boliger. Der har Høyre også nå fremmet et forslag som vil dra ned utnyttelsen. Det betyr færre boliger. Jeg lurer veldig på hvor Solberg har tenkt å bygge alle disse boligene han lover, når han gang på gang stemmer for mindre boliger enn det byrådspartiene gjør nå.

– Selektiv hukommelse

Eirik Lae Solberg viser til partikollega James Stove Lorentzen, som leder byutviklingsutvalget, for å svare på kritikken. Han er ikke nådig i sitt tilsvar.

– Representanten Hussain har en svært selektiv hukommelse. Han kan gjerne trekke frem eksempler hvor Høyre har foreslått alternativer med færre enheter, men jeg må da få minne ham om alle de sakene hvor byrådspartiene har stoppet utbygginger og/eller redusert antall boenheter. De sa nei til hundre studentleiligheter i Nydalen, de stoppet Avantors planer om å bygge på et bygg i Nydalen, de reduserte antall enheter i et prosjekt på Hasle – og dette bare de siste seks månedene, sier Lorentzen.

Lorentzen mener det relevante er de vurderingene som gjøres når partiene trekker forskjellige konklusjoner.

– Det dreier seg om vektlegging av kvaliteter, som for eksempel støy, sol/skygge, trafikk og arkitektoniske kvaliteter. Jeg er ikke tvil om at Mansoor Hussain ønsker å bygge mange boliger, akkurat som vi gjør, men noen ganger vektlegger vi altså kvalitet forskjellig.

Han legger til:

– Arbeiderpartiet lovet en kraftig økning i boligbyggingen ved valgene i 2015 og 2019, de har ikke levert, så representanten Hussain bør fokusere på egen innsats istedenfor å angripe Høyre.

– Gammeldags byutviklingspolitikk

– Høyre ønsker fortsatt å bygge boliger både på Marienlyst og Montebello, de vil bare bygge litt færre enn det du vil. Skal man bygge flest mulig boliger for enhver pris, som bomiljø og nærmiljø – som Høyre mener det går utover?

– De driver med ganske gammeldags byutviklingspolitikk hvis de tenker at utnyttelse og bomiljø er entydige motsetninger. Det er relativt tett på Grünerløkka, men folk elsker å bo der. Det er det samme med bygårdene her på Majorstua. Jeg kommer selv fra Groruddalen hvor vi har både høyblokker og lameller og lavblokker og alt mulig. Det er veldig fine bomiljø, mener Hussain.

Vil få ned saksbehandlingstiden

– Hvor lang tid saksbehandlingen er på byggeprosjekter er politisk styrt. Hva har dere gjort for å få fortgang i å få godkjent store boligprosjekter?

– Å bygge i Oslo har blitt mer komplisert enn det var for noen år siden. Vi har ikke masse ledige tomter som det bare er å slå seg løs på. Nå må man inn og ha skreddersøm. Da er det flere ting plan og bygg må ta hensyn til, og det er vi veldig glade for.

Hussain innrømmer likevel at det saksbehandlingen kan ta kortere tid enn det gjør i dag.

– Byrådet er i gang med et pilotprosjekt for å se på hva er det som går bra i de prosjektene som går kjapt, og hva som er de dårlige tingene som vi burde ta tak i. Her kommer det til å bli lavere saksbehandlingstid. Men dette er også en trend som har økt andre steder i landet.

LES OGSÅ: