– Med det som er spilt ut nå, er det avgjørende om vi får et ja eller nei fra Oslos politikere. Sier de nei til Bredtvet, at det ikke er aktuelt, må vi se på en annen plan. Flere kommuner utenfor Oslo har spilt inn tomter som da må vurderes.

Ordene tilhører statssekretær John-Erik Vika (Sp) i justisdepartementet og uttales dagen etter at gruppelederne i Oslos bystyre fikk presentert planene om nok et nedskalert fengsel på Bredtvet.

Planene innebærer et fengselsområde som har plass til 170 menn og 50 kvinner. De er nedskalert gang etter gang etter stor lokal motstand i Oslo.

– Sier du med dette at det ikke er aktuelt med en statlig plan for Bredtvet?

– Det er et veldig sterkt signal og vi har ikke ønske om å bruke noe statlig styringsverktøy for å tvinge gjennom noe. Statsråden har vært tydelig på at det er Bredtvet eller ikke noe fengsel i Oslo. Hvis det blir nei fra Oslos politikere, handler neste steg i prosessen om å finne steder utenfor Oslo, svarer statssekretæren.

– Alle piler peker på Bredtvet

Selv etter presentasjonen på onsdag, har flere av de politiske partiene i Oslo ytret skepsis til planene. Og de er mange nok til å sørge for flertall om å blokkere planene i bystyret.

Justisdepartementet slår fast at Bredtvet fremstår som det beste alternativet.

– Vi har gått gjennom alle innspill og alle piler peker tilbake på Bredtvet som det mest realistiske alternativet. Derfor har vi også prøvd å finne fram til et nedskalert alternativ som tar mindre areal og at bygningsmassen er redusert. Forslaget som er lagt fram erstatter ikke alle plasser som Oslo fengsel har i dag, men vi mener likevel at det er godt og dekker de viktigste behovene for kriminalomsorgen og politiet med tanke på avstand og varetektsplasser. Og ikke minst et oppgradert kvinnefengsel.

Avviser at fengselet vil bli større

Mye av den lokale motstanden handler om at naboene frykter at det legges beslag på viktige friluftsarealer.

Aksjonsgruppa Bredtvetskogens venner frykter at det nedskalerte forslaget kan øke i omfang senere dersom det blir akseptert nå, men Statsbygg går langt i å avkrefte at det vil skje.

– Hvis det er slik at vi skal gå videre med det nedskalerte forslaget, innebærer også det en reduksjon for området som er nødvendig å ruke og det vil legges til grunn. Det som også vil legges til grunn hvis det går gjennom er økonomi. Vi kan ikke øke kostnadsrammene hvis vi finner det for godt. Vi må planlegge strengt knyttet til kostnader og arealet vi skal utvikle. Det blir ikke slik at vi kan pøse på, så man må ikke være bekymret for det dersom dette blir resultatet, svarer