John Blund kan bli avbrutt i sitt arbeid fra 5. til 15 desember, på en strekning av E6 på Vålerenga.

I perioden vil det bli gjennomført arbeider på nattetid i forbindelse med oppgraderingen av Vålerengtunnelen, opplyser Statens Vegvesen.

Arbeidet går i gang klokken 01.00 og står på til klokken 05.30.

– Enkelte av arbeidene som må utføres for å forsterke Vålerengtunnelen ligger tett inntil Gjøvikbanen. Dette er en svært trafikkert togstrekning, og arbeidene må derfor gjennomføres på natt. Disse arbeidene vil kunne gi støy for naboer i området. Vi beklager de ulempene dette medfører, skriver vegvesenet.

De ber naboer ta kontakt med byggleder ved henvendelser og spørsmål angående alternativ overnatting.