– Det bekymrer meg at noen barn i Oslo kaller seg «utebarn». Barn som vokser opp i så små leiligheter at de må vente med å dra hjem fordi det er for mange hjemme. Vi løser ikke problemene med trangboddhet av å bygge flere små leiligheter konsentrert i sentrumsbydelen.

Det sier varaordfører Abdullah Alsabeehg – en av dem som støttet å beholde leilighetsnormen.

Normen setter en minstegrense på 35 kvadratmeter i de fire sentrumsbydelene Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Et mindretall i Oslo Aps programkomité, blant annet byrådsleder Raymond Johansen og gruppeleder Andreas Halse, ønsket å myke opp normen i en periode for å bygge flere boliger.

– Selvfølgelig synd

Da det skulle stemmes på Oslo Aps årsmøte lørdag, var imidlertid et flertall for å beholde normen.

– Å beholde leilighetsnormen betyr at vi sikrer gode og stabile bomiljø. Mens Høyre vil la boligmarkedet styre seg selv, vil vi i Arbeiderpartiet styre utviklingen i boligmarkedet, sier Alsabeehg til Avisa Oslo.

– Jeg synes selvfølgelig det er synd, sier gruppeleder Halse, som samtidig understreker at man ikke bør overvurdere hvor mange flere boliger som kunne vært bygget hvis leilighetsnormen blir oppmyket.

Kritikk fra Høyre og Frp

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg betegner Aps beslutning som «svært skuffende».

– Det viser at Ap er et parti for høyere boligpriser, og at de har en politikk som vil gi færre og dyrere leiligheter. Mange mennesker uten rike foreldre er allerede utestengt fra markedet. Dette vedtaket gjør situasjonen enda verre, sier Lae Solberg til Avisa Oslo.

– Raymond Johansen skal ha ros for å ha løftet debatten, men det er synd at flertallet i Arbeiderpartiet velger å ikke forholde seg til realiteten i Oslos boligmarked, sier Oslo Frps førstekandidat Lars Petter Solås.