– Jeg mener det er feil med så stor maktkonsentrasjon hos en person. Derfor velger jeg å gå av som leder av Rødt Oslo, sier Siavash Mobasheri til Vårt Oslo.

Rødts bystyregruppe i Oslo valgte opprinnelig Mobasheri som gruppeleder 19. september, etter at Eivor Evenrud trakk seg fra vervet i protest mot nominasjonskomiteen. Dermed satt Mobasheri både som partileder og gruppeleder samtidig, noe han følte var feil.

– Dette var et skifte ingen av oss hadde planlagt. Men etter at jeg ble gruppeleder i bystyret, var jeg klar på at jeg syntes det var uheldig at en person satt på to så sentrale verv i Oslo. Å være både gruppeleder og partileder konsentrerer for mye makt på en person og er ikke demokratisk, mener Mobasheri.

Han ønsket egentlig å gå av som Rødt-leder i Oslo straks etter at han ble utnevnt til gruppeleder, men ble bedt av fylkesstyret om å sitte litt til. Nå har nestleder i Rødt Oslo, Mari Rise Knutsen, tatt over styringen og blitt utnevnt til ny leder.

At Mobasheri nå trekker seg, kommer imidlertid ikke som en overraskelse. Allerede da han ble valgt som gruppeleder etter Evenrud i september, ytret han ønske om å trekke seg som leder av fylkeslaget, som Avisa Oslo tidligere har omtalt.

«Styret tar dette ønsket til etterretning, men har bedt Siavash vente med å ta en endelig avgjørelse», uttalte Rødt Oslo den gangen.

Avisa Oslo har skrevet flere saker om konflikt i Rødt Oslo. De kan du lese her: