(Oslodebatten)

SV har store ambisjoner for Tøyen, og Tøyenløftet har ikke bare endret på utviklingen av en bydel. Politikken SV har lansert på Tøyen er modell for hvordan SV vil utvide velferdsstaten i hele landet, med gratis AKS og ny boligpolitikk.

I en kronikk på Oslodebatten 2. desember er Luis Lautaro Espinoza i Rødt Gamle Oslo kritisk til Tøyenløftet, og avfeier det som et estetisk løft.

Les hele innlegget til Espinoza:

Les også

Mange kaller Tøyen for sitt hjem, men har ikke råd til å bo der lenger

Tøyenløftet har vist at politikk fungerer og kan gjøre hverdagen bedre. Gratis aktivitetsskole (AKS) som sparer barnefamilier for 22 000 kroner i året pr. barn, gratis kulturskole gjennom AKS, nye biblioteker, Frivillighetshuset K1 med ungdomsklubben Central Park, stenging av Kolstadgata for å utvide skolegården på Tøyen skole og flerbrukshall er noe av det vi har fått til så langt. Og vi har gjort oppgraderinger som lekeplasser, veggmalerier og nye parker.

Alle som bor trangt vet at trygge og attraktive nærmiljøer er viktig. Parkene på Grønland og Tøyen er våre felles hager.

Listen over hva SV har utrettet på Tøyen er lang og betyr noe for folk i bydelen hver eneste dag. Hvorfor avfeier Rødt dette som estetikk? Noen ting har tatt lengre tid enn vi først hadde tenkt, blant annet fordi vi har brukt tid på medvirkningsprosesser. Er Rødt mot at Tøyenløftet tilpasses dem som vet hvor skoen trykker?

Les også: På Tøyen står boligblokka fortsatt tom: – Hagegata 30 er for mange blitt et bilde på boligsituasjonen i Oslo

Gamle Oslo SV er frustrert

Espinoza har rett i at et viktig grep mangler. En tredje boligsektor lar vente på seg, og Hagegata 30 på Tøyen står fortsatt tom. Gamle Oslo SV er veldig frustrert over at det skal ta så lang tid.

En kombinasjon av jus, byråkrati, stort rehabiliteringsbehov og medvirkningsprosesser med relevante aktører gjør at vi ikke har klart å fylle boligene.

Alle disse prosessene er nødvendige, men nå er det på tide at byrådet viser handlekraft og skjærer gjennom.

Hagegata 30 er viktig fordi det skal bli en pilot som viser oss hvordan den tredje boligsektoren skal se ut. De løsningene vi trenger på boligkrisa finnes ikke i dag etter at boligmarkedet ble fullstendig deregulert på 80-tallet. Politikere i Oslo og andre steder har ikke hatt verktøy til å stagge boligprisveksten og sikre vanlige folk et sted å bo.

Konseptvalgsutredningen har vist oss hvilke praktiske og juridiske hindre som må overkommes når boligpolitikk skal gå fra å være en tom frase til konkrete løsninger. Skal vi løse et problem med penger må vi ha løsninger å bruke pengene på. Etter å ha stemt for alle budsjetter de siste sju årene må Rødt ha kjent på dette selv?

Vi åpner mer enn gjerne pengeboka for sosial boligpolitikk sammen med Rødt. Men de konkrete løsningene må skapes før pengene kan bevilges.

Disse løsningene tar SV nå ansvar for å skape. Og når politikken og løsningene er på plass kan den bygges ut videre. Fra 40 boliger på Tøyen til flere tusen boliger over hele byen. Arbeidet tar tid men det vil være verdt det. Når Hagegata 30 står klar kan vi si velkommen til nye naboer, og til en ny boligpolitisk tidsregning i Oslo.

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten.

Les også

Bjørvikas skyskrapere overskygger det mangfoldige Grønland

Les også

Mange kaller Tøyen for sitt hjem, men har ikke råd til å bo der lenger

Les også

Fryktelig feil at stortingspresidenten må snakke om sine ribbeferdigheter

Les også

Innsatt i Oslo Fengsel: Jeg startet som kriminell i ung alder. Nå vil jeg bli stilt krav til