Gå til sidens hovedinnhold

Fyrer løs mot Thorkildsens skolebudsjett: – Helt vanvittig og uforsvarlig

Opposisjonen er mildt sagt lite imponert over hvilke skolesaker som blir prioritert i Oslo-budsjettet for 2022. – Elevene er den største taperen i Oslo-budsjettet igjen, mener Høyres Mehmet Kaan Inan.

– Det eneste byrådet prioriterer i år er skolemat og en urettferdig ordning for aktivitetsskole. De gir elevene brød og sirkus, mens det de egentlig trenger er mer undervisning etter lang tid med hjemmeskole og korona. Dette er helt vanvittig og uforsvarlig i en tid elevene trenger mer oppfølging og undervisning, sier bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H) til Avisa Oslo.

– Elevene er den største taperen i Oslo-budsjettet igjen

Onsdag la byrådet frem sitt forslag til Oslo-budsjett for 2022, og ny økonomiplan for 2022–2025.

Les også

Det nye rødgrønne budsjettet: Innrømmer at de sliter med å nå klimamålet for 2023

– Vil heller ha matte enn mat

Av satsingene på skolen som trekkes frem i budsjettet, finner man blant annet utvidet satsing på gratis Aktivitetsskole (Aks) og gratis skolemat til elever på videregående og ungdomsskole. Inan savner styrking av det faglige.

– Høyre vil heller ha mer undervisning i matte, naturfag og norsk istedenfor noen svette brødskiver med gulost. Det er uforsvarlig at skolemat er en prioritering av Arbeiderpartiet og SV etter 1,5 år med hjemmeskole, og ikke mer læring, sier han, og legger til:

– Vi prioriterer kunnskap, de prioriterer kneipp. Høyre vil heller ha matte enn mat.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen mener det er vanskelig å ta kritikken seriøst. Les hennes svar lenger ned i saken.

Les også

Slik blir Oslo-budsjettet for 2022: Kraftig økning av gigantsatsingen på sykkel

– Uansvarlig og irrasjonelt

Frps bystyrepolitiker Lars Petter Solås er på sin side svært kritisk til at byrådet legger opp til kutt i vedlikeholdsbudsjettet.

Totalt kuttes budsjettet for rehabilitering, nybygg og kapasitetsutvidelse med 261 millioner kroner sammenlignet med 2020.

Solås påpeker at flertallet i bystyret nylig vedtok å kjøpe store deler av Veterinærhøgskolen på Adamstuen for 1,35 milliarder kroner. Dette mener han er helt feil pengebruk.

– Jeg har nesten ikke ord for hvor uansvarlig og irrasjonelt byrådet opptrer i skolepolitikken, sier Solås til Avisa Oslo.

Som et eksempel på en skole som burde vært prioritert, peker Solås på Ellingsrud skole.

Avisa Oslo har tidligere omtalt at foreldre frykter at det fysiske skolemiljøet der vil ødelegge for det pedagogiske tilbudet og en tidligere elev ved skolen fortalte om hodepine og konsentrasjonsvansker på grunn av dårlig ventilasjon.

– Her prioriteres det penger på noe som i beste fall blir en skole om ti år, mens vi vet at situasjonen er prekær mange steder, sier en oppgitt Solås.

Enn så lenge har ikke byrådet lagt fram en oppdatert skolebehovsplan.

Det kritiserer Frp-eren Solås, som basert på vedlikeholdsbudsjettet fra byrådet tror at mange foresatte, ansatte og elever ikke akkurat får en opptur når den blir lagt fram.

– Mange kommer utvilsomt til å bli skuffet og forbanna, sier Solås.

Les også

Avgift øker etter milliardsmellen: Så mye koster det deg

– Vanskelig å ta kritikken seriøst

Thorkildsen er ikke nådig i sitt svar på kritikken.

– Når Høyre velger å omtale det som «sirkus» at over 20 000 barn fra neste år får tilbud om gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen, da er det vanskelig å ta kritikken seriøst. I motsetning til Høyre vil byrådet nemlig at alle barna skal få være med på leken og læringen i aktivitetsskolen, uavhengig av familiens økonomi. Det er trist å registrere Høyre negative syn på den innsatsen som gjøres i AKS for å bedre elevenes skolehverdag og den verdien AKS har for veldig mange barn, sier hun til Avisa Oslo.

Videre understreker hun at byrådet forslår å bruke omtrent halve driftsbudsjettet på barn og unge.

– Det er en enorm satsing som understreker at elevene i osloskolen får både faglig og sosialt påfyll så det monner. Det er blitt ansatt flere hundre flere lærere i Osloskolen de siste årene. På grunn av den manglende statlige finansieringen bruker Oslo over 300 millioner av egne frie midler til å oppfylle lærernormen, samtidig som skoler med behov får ekstra ressurser får nettopp det.

Hun retter også et stikk mot Høyres alternative budsjett.

– Det er også grunn til å minne Høyre om at de i sitt alternative reviderte budsjett kuttet i alle de flerårige satsingene for skole og barnehage som var rettet mot koronareparasjon. Vi i byrådet tenker langsiktig og vil bruke 119 mill. kroner til ulike tiltak for å ta igjen tapt læring og bedre psykisk helse blant barn og unge.

– Elevene i Osloskolen trenger både faglig «reparasjon» og tilbud som øker motivasjonen og bedrer skolemiljøet. Skolemat bidrar til god læring for alle, bedre folkehelse og er et viktig tiltak mot økende sosiale forskjeller, spesielt etter koronapandemien. Høyre avdekker et stort kunnskapshull når de indikerer at ernæring ikke virker inn på læring.

Vil bruke 16 milliarder på skolebygg

Til FrP sin kritikk av skolebehovsplanen minner Thorkildsen om at byrådet i denne økonomiplanperioden vil bruke i overkant av 16 milliarder på skolebygg, både nye og rehabiliteringer.

– Vi har begynt å bruke forkjøpsretten, det ville ikke Høyre-byrådet og vi har satt av midler til strategiske tomtekjøp som blant annet Veterinærhøyskolen. Dette handler om at Oslo-folk skal være trygge på at vi har skoleplasser, selv om byen vokser. Flere prosesser har tatt lengre tid på grunn av endringer i behov og forutsetninger og at mange av de nye prosjektene skal dekke flere formål, som skole, idrett, omsorg, kultur, infrastruktur.

Thorkildsen medgir at dette er krevende arbeid.

– Dette medfører mye koordinering og avklaringer opp mot flere sektorer og har ført til forsinkelser. Nå jobbes det aktivt med mulighetene for å forsere prosjekter som av ulike årsaker er forsinket i forhold til opprinnelig framdriftsplan. Dette gjelder blant annet Ellingsrud skole.

Kommentarer til denne saken