Da var det bare 18 dager siden forrige gang han var tatt for fyllekjøring, den gangen i Oscars gate på vestkanten. Dermed ble han tiltalt for to tilfeller av fyllekjøring og ett tilfelle av kjøring uten gyldig førerkort.

I Eugenies gate på St. Hanshaugen rygget han inn i en bil slik at den ble påført skader i form av knust baklykt, bulk og riper. Da politiet tok blodprøve av bilføreren, viste den hele 3,37 i promille.

Etter fyllekjøringen 18 dager tidligere viste en utregnet blåseprøve av ham en promille på 1,62, etter at han ble kontrollert i Oscars gate.

Nå er mannen dømt. Oslo tingrett skriver at det er skjerpende at promillen var høy ved begge tilfellene.

– Ved kjøringen utsatte siktede både seg selv og sine medtrafikanter for betydelig fare, skriver retten.

Ettersom mannen også ble dømt for fyllekjøring i 2018, ble han fradømt retten til førerkort for alltid. Fengselsstraffen ble satt til 36 dager og boten til 51.000 kroner.