– Jeg tenker ikke på det som en seier, eller at noen har tapt. Vi har lært mye som vi tar med oss i arbeidet videre, sier Roar Engeland til Avisa Oslo.

Han var glad for at den rekordlange generalforsamlingen var over, men lykkelig for å ha fått fullt gjennomslag for egne forslag. Normalt tar en generalforsamling i Obos en drøy time, men tirsdag strakk møtet seg over nesten seks timer. Selv med rekordmange medlemmer som stilte opp, var det lite å glede seg over for opprørerne. Av 87 forslag til endringer var det kun ett som ble tatt til følge. Det var nærmest en språklig teknikalitet.

– Et bredere utvalg medlemmer har vi aldri hatt, og de har stemt over hvem som skal representere, og over forslagene. Det var også veldig god margin på alle forslagene som ble nedstemt, sier Engeland.

Ansatte er en del av demokratiet

Gjennom kvelden var det generelt snaut 500 medlemmer som stemte, og de aller fleste avstemningene hadde mer enn 300 kandidater som støttet ledelsen.

– Det er mye som ligger foran oss som vi skal arbeide med. Selv om forslagene er stemt ned etter vår anbefaling, ser vi at det er ting vi kan og skal gjøre. Jeg er glad for at demokratiutvalget ble stemt igjennom med god margin, og at det ikke var noen tvil. Det kommer til å gi den beste diskusjonen på neste års generalforsamling.

– Hvor viktig var det at de ansatte stilte opp med mange delegater i kveld?

– Vi vet ikke hvor mange som er kommet, men det var veldig gode marginer på mange av avstemningene. Ansatte er også en del av demokratiet, sier Engeland.

– Inspirert til å fortsette

Selv om medlemsopprøret ble nedstemt, er kampviljen fortsatt stor.

-Denne generalforsamlingen har vært en stor inspirasjon til å fortsette. Det vi har sett de siste månedene er bare toppen av et isfjell, sier Knut Roger Andersen.

Han har engasjert seg gjennom Facebook-gruppa «Et medlemsstyrt Obos».

Andersen er fornøyd med gjennomføringen av møtet. Han sier det var gode innlegg, en respektabel tone og profesjonell holdning fra alle. Likevel mener han at de ansattes stemmer var med på å sikre Obos-ledelsen gjennomslag.

Neste uke skal representantskapet konstitueres og velge nytt styre. Andersen stiller seg til disposisjon.

– Denne generalforsamlingen er ikke slutten, men begynnelsen, sier han.