Flere frykter at deres favorittsted i Oslo vil bukke under som følge av koronakrisen. Avisa Oslo har spurt utelivsaktører om hvordan det står til med dem under den sosiale nedstengningen av hovedstaden.

Vi har stilt følgende spørsmål:

1. Hvordan er den økonomiske situasjonen nå?

2. Klarer stedet seg gjennom krisen?

3. Frykter du at stedet går konkurs?

Blå

1. – Den er prekær. Vi har som alle andre i bransjen mistet all inntekten vår etter en sommer og høst som var mye dårligere enn regnet med. Blå har gått fra stort tap til fullstendig tap. Vi stiller oss bak kritikken kommet, med at ikke krisepakkene fra staten ikke dekker vår bransje i nærheten av godt nok, sier daglig leder Nils Brynildsen Sandegren.

2. – Jeg har absolutt tro på at vi skal finne en vei gjennom dette, med det er krevende.

3. – Jeg håper vi klarer å unngå det. Men jeg kan ikke si at jeg ikke frykter det.

Herr Nilsen

1. – Jeg skulle ønske at det ble skjønt at bransjen desperat trenger støtte. Vi trenger rett og slett kontantstøtte for å dekke tapt omsetning. Det hjelper ikke å få dekket husleie og noen usle kroner til faste utgifter, og det hjelper ikke at skatter og avgifter utsettes, når de ligger i framtiden. Jeg håper at politikerne skjønner at Oslo er ekstremt rammet. Hvis ikke det gjøres noe, kan hjørnesteinsbedrifter i bransjen gå nedenom og hjem, sier daglig leder Espen Langhaug Nilsen.

2. – Vi klarer oss, men der er klart at det er stusslige tider. Den eneste måten å få bukt på koronaen og få smitten ned, er å stenge.

3. – Vi på Herr Nilsen har brukt mye av sparepengene våre. Vi har fortsatt noen kroner på bok, men det kan ikke fortsette hele 2021.

Last Train

1. – Den er ille. En venn av huset har satt i gang en innsamlingsaksjon, som drar inn løpende utgifter. Vi ligger dårlig an, sier daglig leder Martin Dynna.

2. – Last Train skal klare seg gjennom krisen.

3. – Jeg frykter litt det. Det er tøffe tider. Men innstillingen er at vi skal klare oss.

London Pub

1. – Det er som det er for de fleste andre. Vi er i en vanskelig situasjon og har den frykten som sikkert mange andre har. Husleia må betales, det meste må betales. Utgiftene er der og inntektene er borte sånn som det er nå, sier daglig leder Avni Fetisi.

2. – Vi får håper det. Jeg kan ikke garantere det, men det er meninga at vi skal klare oss.

3. – Vi skal gjøre alt for å unngå det. Vi bruker oppsparte midler. Det er det man må gjøre.

The Scotsman

1. – Vi gjør det beste ut av det og det beste vi kan for å komme greit ut av det, sier daglig leder Tore Kristian Melgårdshagen.

2. Ja.

3. Nei.

Kulturhuset

1. – Den er tøff. Vi har fått inn en fjerdedel av omsetningen sammenlignet med i fjor. Det begynner å bli tomt i kassa, sier daglig leder Karl-Henning Svendsen.

2. – Ja, det er målet vårt. Vi skal få dette til.

3. – Det er en risiko. Men vi har god dialog med banken og gårdeier Olav Thon. Gårdeier har god forståelse for situasjonen, sier Svendsen, før han legger til:

– Men det hadde vært greit om staten kom på banen snart.

Oslo Mekaniske Verksted

1. – Den er vel som alle andre. Det er veldig usikkert. Vi håper og tror at vi skal klare å komme gjennom det, men vi trenger hjelp. Jeg regner med at det politiske systemet fanger opp at det går særdeles dårlig for Oslos uteliv. Vi har lånt penger privat for å få dette til, opplyser daglig leder Rune Jostein Grytting.

2. – Vi skal klare oss. Det har vi bestemt oss for.

3. – Ja, men det skal vi ikke. Men det er fortsatt mye usikkerhet, så det er klart en er bekymret.

Olympen «Lompa» Restaurant

1. – Ut fra de omstendighetene som er, prøver vi så godt vi kan. Derfor vi har stengt, forteller leder Nevzat Arikan.

2. – Ja, selvfølgelig ønsker jeg det. Jeg har gått ut i Dagens Næringsliv, og sagt at jeg selger noen av mine steder for å ta vare på alle stedene. Det er Ikke tvil om at 2020 gir et reellt underskudd på samtlige steder, og 2021 kommer ikke til å være et bedre år. Derfor må jeg ofre noen av mine steder, for at ikke alle skal bli konkursrammet.

3. – Nei. I mitt forretningsliv på langt over 30 år har jeg aldri gått konkurs, og jeg har heller ikke intensjoner om det. Men det er en fryktelig vanskelig situasjon, og derfor velger jeg å selge.

Enga Pub

1. – Det er ikke så veldig enkelt. Huseier har gått med på utsettelse av husleie, men det er flere enn bare han som skal ha betalt, sier daglig leder Bissan El-Jeries.

2. – Vi har klart oss til nå, men det spørs hvor lenge vi må holde stengt. Jeg har mange lokale folk som støtter meg, men det er ikke bare, bare.

3. – Jeg har tenkt tanken. Selvfølgelig frykter jeg det. Jeg håper og tror at vi ikke går konkurs. Det er mange utesteder som har det verre, som er avhengige av at tilfeldige gjester stikker innom. Enga Pub har faste kunder.

Cosmopolite Scene

1. – Vi klarer oss fint fordi vi har vært så heldige å få kompensasjon. Vi har vært lure og har gode avtaler og nære forhold med managere internasjonalt, som vi har samarbeidet med om å kunne flytte konserter. Men vi er preget, og har en helt annen omsetning nå, og er derfor veldig avhengige av den offentlige støtten vi har fått, sier daglig leder Marthe Heggenhougen.

2. – Vi klarer oss, vi gjør det. Vi håper virkelig at vi kan begynne å ha konserter igjen fra over nyttår av, og at vi kan ha 200 gjester minst. Vi har ikke fastmonterte seter, så det er en diskusjon jeg ikke er ferdig med å ta.

3. – Jeg tenker vi skal klare oss. Hvis dette fortsetter, må vi permittere. Vi har likviditet til å holde ut litt til hvis vi permitterer, men vi har behov for å ha konserter i 2021, og tåler ikke sosial nedstengning utover neste år.

John Dee, Rockefeller og Sentrum Scene

1. – Den økonomiske situasjonen er anstrengende for hele bransjen etter å ha vært nedstengt over sju måneder av 2020. Men vi har hatt gode år tidligere, noe vi lever på nå. Vi har fått noe tilskudd men venter på svar fra kompensasjonsordningen fra i sommer. Vi er avhengig av hjelp fra staten for å sikre driften fremover. Vi håper også at støtteordningene utvides og varer like lenge som covid-19 situasjonen varer. Høsten er jo vanligvis vår høysesong så det er veldig trist og frustrerende at vi ikke kan ha våre ansatte på jobb, og alle publikummere og artister på scenene våre, svarer daglig leder Roar Gulbrandsen i Auditorium AS, som driver de tre konsertlokalene.

2. – Vi skal selvsagt klare oss gjennom krisen. Vi jobber steinhardt hver dag for å sikre videre drift. Vi har god tro på at det skal gå bra, men usikkerheten er jo til stede så lenge vi er stengt.

3. – Hverken Rockefeller, John Dee eller Sentrum Scene står i fare for nedleggelse. Vi satser på at vaksinen kommer snart, at tilskuddene fra staten utvides og styrkes fremover, og at vi kan åpne for kulturopplevelser på permanent basis om få måneder. Vi er betinget optimister. Vi nekter å gi oss.

Vålerenga Vertshus

1. – Den er skjør. Husleie og strøm må betales uten noen form for inntekt. Heldigvis har vi gode forhold med leverandører, slik at abonnementer og avtaler kan fryses og forfall utsettes, opplyser daglig leder Mona Skogen.

2. – Det håper vi på. Men vi er avhengige av å få på plass en kompensasjonsordning så snart som mulig.

3. – Selvfølgelig gjør jeg det. Men vi er ikke helt der enda. Nå ligger fokuset på hvordan vi skal løse det best mulig når vi får åpne igjen, ivaretakelse av de ansatte og planlegging av aktiviteter som kan trekke folk. Når den tid kommer.