Torsdag skrev Avisa Oslo at heldagsprøven, også kjent som tentamen, i norsk for VGS-elever ble avlyst. Prøven skulle avholdes 16. april, og rektorene i osloskolen ble informert om dette 14. april.

For flere hundre elever, som tidligere har gått hardt ut for å få avlyst heldagsprøvene, var dette en stor seier.

Slik ser ikke Mehmet Kaan Inan og Mathilde Tybring-Gjedde fra Oslo Høyre på saken.

– Dette er helt sjokkerende. Tentamenene vurderes lokalt på hver skole og er en objektiv målestokk. Hvordan kan vi vite hvordan elevene gjør det, om vi ikke tester dem på nettopp hva de kan, spør Inan retorisk.

– Har du forståelse for at det er vanskelig å gjennomføre tentamen i en pandemisituasjon, og at flere elever har ønsket å få tentamen avlyst?

– Akkurat det at det er pandemi gjør det enda mer relevant å få gjennomført tentamen. Etter et år med pandemi har vi fått dokumentert at undervisningen fra skole til skole er ulik. Grunnen til at man tester elevene i ulike fag nå er å få fram hva det er de har fått ut av undervingen. Deretter kan vi sette inn målretta tiltak for elevene, sier Inan.

– Må få oppfølging på sitt nivå

Et av hovedargumentet til elevene som har ønsket å avlyse heldagsprøvene, har vært at skolene har hatt svært ulik organisering og undervisning som følge av koronasituasjonen. Det mener ikke stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde er godt nok.

– Høyre vil at alle planlagte prøver gjennomføres som normalt, fordi vi mener at alle elever skal få oppfølging og undervisning på sitt nivå. Det er også verdt å nevne at dette er elever som uansett skal ha standpunktkarakter, og tenger et vurderingsgrunnlag, sier Tybring-Gjedde.

Elevrådsleder på Hersleb VGS, Leander Fjeldstad, er en av dem som har engasjert seg sterkt i saken om å få avlyst alle heldagsprøver. Han er ikke enig i Høyres vurdering.

– Det er fordi prøvene er sentralt gitt fra Utdanningsetaten. Vi tror skolene selv bedre kan lage prøvene på en måte som speiler undervisningen vi har hatt i året, som jo har vært spesielt, sier Fjeldstad.

Han understreker at dette er en bekymring som deles av flere andre elever.

– Useriøst

Torsdag skrev skolebyråd Inga Marte Thorkildsen i en e-post til Avisa Oslo at hun har forståelse for at skolene opplever det frustrerende å måtte gjennomføringen av felles heldagsprøve på kort varsel, men at det vært nødvendig å lytte til elevene.

– Vi fikk henvendelse fra elever som stilte spørsmål om det bør være felles heldagstentamen for hele Oslo gitt pandemisituasjonen. I en normalsituasjon ville dette vært uproblematisk, men vi så behov for å vurdere dette nærmere. Elevene har veldig ulike forutsetninger for å gjennomføre heldagsprøve hjemmefra, og vi ønsker ikke at sosiale forskjeller og hjemlige vilkår skal være avgjørende for hvordan elevene gjør det på prøvene, skrev Thorkildsen.

Denne uttalelsen reagerer skolepolitisk talsperson for Høyre i Oslo, Mehmet Kaan Inan,kraftig på.

– Det er useriøst at byråden velger å avlyse prøvene to dager før de skal avholdes. Byråden vil ikke engang vite hvordan det står til med elevene i skolen. Enkelte skoler i Oslo velger likevel å gjennomføre prøvene, og det er positivt, mener Inan.

Inga Marte Thorkildsen er sterkt uenig i uttalelsen, og mener at å avlyse heldagsprøven var det eneste riktige.

– Høyre kan legge bort konspirasjonsteoriene sine. Selvfølgelig ønsker vi å vite hvordan det står til! Nettopp derfor ville vi at alle skulle ha muligheten til å ta denne viktige prøven på skolen. Hvis de måtte tatt den hjemme, den siste dagen med stengte skoler, ville det vært stor risiko for at det ville ha slått urettferdig ut og rammet elevene. Ikke alle har et stort hus eller eget rom hvor de kan sitte og konsentrere seg. Risikoen ville også vært større for juks, skriver Thorkildsen i en e-post til Avisa Oslo.

Ikke fått beskjed

Neste heldagsprøve i osloskolen er i engelsk, og skal etter planen avholdes tirsdag 20. april. For VG1-elever er engelsk et avgangsdag, og karakteren på en tentamen vil ha stor innvirkning på standpunktkarakteren. Leander Fjeldstad opplyser at elevene fredag formiddag ikke har fått beskjed om hvorvidt prøven skal avholdes eller ikke.

Avisa Oslo har forsøkt å få svar på hvorvidt resten av heldagsprøvene skal avholdes eller ikke. Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap svarer at det er Utdanningsetaten som må svare for dette.

Trond Lien, områdedirektør for videregående skoler, svarer Avisa Oslo på e-post via kommunikasjonsrådgiver Ole Kristian Grønneng:

«Når det gjelder de felles heldagsprøvene, må elevene må være på skolen for disse. Det er opp til den enkelte skole om de har kapasitet til dette. Det er rektor som må vurdere gjennomføringen på den enkelte skole. Det er ingen sentral oversikt over hvem som kommer til å gjennomføre prøvene.»

Les også

Mille (9) ble koronasyk: – Mamma, skal jeg dø nå?