Gå til sidens hovedinnhold

Full forvirring rundt muntlig eksamen - vil ikke svare på hvem som kan avlyse

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vil gjerne avlyse muntlig eksamen, men ifølge Udirs retningslinjer kan skoleeier bare avlyse om det er på grunn av smittevernfaglige hensyn.

I Udir sine retningslinjer for eksamen står det at «dersom muntlig eksamen avlyses på grunn av smittevernhensyn, får elever og voksne dispensasjon. De trenger ikke å avlegge utsatt eksamen for å få vitnemål.»

Men hvem konkret det er som har myndighet til å avlyse, vil ikke Udir svare på.

Usikkert hvem som har myndighet til å avlyse

I en e-post til Avisa Oslo svarer avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen via seniorrådgiver Are Tågvold Flaten at skoleeier har ansvar for å vurdere en eventuell avlysning.

– Gjennomføring av muntlig eksamen er et lokalt ansvar, og gjennomføringen skal skje i henhold til smittevernveilederen. Det er skoleeier, i samråd med helselinjen, som må vurdere en eventuell avlysning av eksamen på lokalt nivå.

Når Avisa Oslo spør skolebyråd Inga Marte Thorkildsen hvorfor ikke Oslo kommune avlyser eksamen for elevene i osloskolen, når byråden selv har vært sterkt kritisk til gjennomføringen, svarer hun at det har ikke kommunen myndighet til å gjøre.

– Dette har jeg gravd i, og alt jeg får av tilbakemeldinger fra juristene viser at det ikke er mulig. Vi fortsetter å forsøke å få klarhet i om vi kan gjøre noe og vi gir oss ikke ennå. Vi hadde dialog om dette seinest i dag tidlig, og utdanningsdirektøren bekrefter at man ikke har mulighet til å gjøre det, sier Thorkildsen.

Ifølge Thorkildsen har hennes byrådsavdeling fått beskjed om at det kun er rektor som i samråd med utdanningsdirektøren kan avlyse eksamen på den enkelte skole.

Samtidig forteller hun at hun hadde ønsket å avlyse, dersom hun hadde kunnet det.

Avisa Oslo har bedt Udir presisere hvem som defineres som skoleeier, og hvilken konkret myndighet som har mulighet til å avlyse eksamen grunnet smittevernhensyn.

De viser til Larsen-Evjens uttalelse.

Udir har også blitt forelagt Thorkildsen sine uttalelser om at byrådet har fått beskjed om at de ikke kan avlyse. De ønsker likevel ikke å gå nærmere inn på om det er kun rektor, eller også kommunen, som har mulighet til å avlyse eksamen. De svarer at både hvilke smittevernhensyn som skal vektlegges, og hvem som har myndighet til å eventuelt avlyse, må vurderes lokalt.

Vil avlyse

Etter at regjeringen og kunnskapsminister Guri Melby slo fast at muntlig eksamen skal gjennomføres, har debatten rast.

Elever Avisa Oslo har snakket med, mener dette er svært urettferdig, og at gjennomføringen «kan sette osloelever et halvt år tilbake».

Skolebyråd Thorkildsen ønsker heller ikke at eksamen skal bli gjennomført. Det har hun også presisert i et brev til kunnskapsminister Guri Melby, datert 11. mai.

– Jeg er helt klar på at muntlig eksamen burde blitt avlyst, sier Thorkildsen til Avisa Oslo.

Thorkildsen understreker at det ikke er på grunn av smittevernhensyn hun ønsker å avlyse, men på grunn av situasjonen elevene i osloskolen har stått i det siste året.

- Det er uforsvarlig og urettferdig å gjennomføre det nå. Vi må jo stikke fingeren i jorda og se hvor vi er hen et år ut i pandemien. Skolene i Oslo har stort sett vært på rødt nivå eller stengt siden november, sier Thorkildsen til Avisa Oslo.

Samtidig retter hun sterk kritikk mot kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Jeg tror kanskje ikke, selv om Melby bor i Oslo, at hun ser hvor hardt rammet osloelevene har blitt av denne pandemien, sier Thorkildsen.

– Har du fortsatt et håp om at muntlig eksamen kan bli avlyst?

– Man skal jo aldri å slutte å tro at myndighetene tar til vettet, så jeg tror jo at det er mulig. Argumentene er særdeles gode. Engasjementet øker fra grasrota blant elever og lærere. Elevene har begynt å komme tilbake etter en lang periode på rødt nivå, og lærerne får bedre oversikt. Det de ser gir bare enda flere argumenter for at dette bør avlyses. Nå ber de om å få bruke tida på å gi gode sluttvurderinger, sier Thorkildsen.

Håper fortsatt på avlysning

Elevrådet med Hersleb VGS er blant dem som har vært sterk engasjert i å få avlyst muntlig eksamen.

De siste dagene har også de vært i kontakt med Udir, i tillegg til å sende flere brev til både skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og kunnskapsminister Guri Melby.

– Til oss sier Udir at det er skoleeier i samråd med kommuneoverlegen som kan avlyse eksamen. Vi håper det blir klart at dette betyr at den politiske myndigheten ligger hos skolebyråd Thorkildsen, og at hun tar ansvar og avlyser eksamen. Det vil vise at hun forstår problemene elevene står i, sier elevrådsleder Leander Fjeldstad Avisa Oslo.

Les også

Raser: – Kan sette osloelever et halvt år tilbake

Kommentarer til denne saken