Gå til sidens hovedinnhold

Fryktkultur på Oslo vest: – Politiet opplever at ungdommer og foreldre vegrer seg for å varsle til politiet

Politiet opplever at ungdommer og foreldre vegrer seg for å varsle til politiet. Det ønsker forebyggende enhet på Majorstuen å gjøre noe med.

Kjære foreldre i Oslo vest - viktig melding, innledet de Facebook-meldingen med, som er signert avsnittsleder Johan Benitez.

– Vedrørende ran, trusler og andre uønskede hendelser. Politiet opplever at ungdommer og foreldre vegrer seg for å varsle til politiet. Vi får subtil og uklar informasjon om hendelser lenge etter at de fant sted. Etter påsken har vi flere situasjoner som fremstår som uklar og utilstrekkelig varslet. Vi ønsker å hjelpe, heter det i meldingen.

Benitez skriver om at telefoner og meldinger til politiet uteblir, og at årsaken er frykt for represalier og voldbruk.

– Ran, vold og trusler begått på t-bane eller i det offentlige rom varsles ikke tilstrekkelig, skriver han.

Hvis politiet kommer til stedet, er det de selv som anmelder saken. De fornærmede skal slippe å bære byrden ved å levere inn en anmeldelse.

Avhengig av tidlig innsats

Jo tidligere politiet får startet en etterforskning, desto større er sjansen for at saken oppklares. Politiet er helt avhengig av hjelp fra innbyggerne, skriver den forebyggende enheten i innlegget.

– Som samfunn og som enkeltindivider skal vi ikke akseptere å bli utsatt for kriminalitet og annen grenseoverskridende adferd. Politiet trenger at du varsler hvis vi skal kunne avhjelpe en uønsket hendelse. Dette gjelder uansett alder, skriver Benitez.

Han skriver også om hjelpeprogrammene politiet har:

Offeret får hjelp gjennom trygghetsprogrammet og samtaler med politiet.

Gjerningspersoner får hjelp gjennom barnevernstiltak, ungdomsoppfølging og kriminalomsorg.

– Del gjerne innlegget. Vi trenger "nabokjerringmentalitet". Våre ungdommer er vår felles fremtid, vårt felles ansvar, avslutter Benitez innlegget med.

Alvorlige funn

I en rapport fra rusenheten i velferdsetaten beskrives det utrygge forhold for ungdom på Majorstuen, slik AO omtalte tidligere i år.

Rapporten siterer blant annet en ungdom som skal ha sagt:

«Jeg holder meg unna hele Maja på kvelden»

Selv om området i hovedsak oppleves som trygt og positivt, vurderes det at problemene er knyttet til enkelte grupper.

«Dette handler om grupperinger som skaper utrygghet i form av bråk, vold, trusler og ran. Basert på ungdommenes beskrivelser og egne observasjoner er det også stor forskjell på hvordan området oppfattes ut ifra tid på døgnet. Tilfellene vi har observert som har skapt utrygghet har skjedd ettermiddag og kveld. Vår kartlegging viser at det er ungdom og grupperinger rundt disse, fra både de vestlige og andre bydeler i Oslo, som står for hendelsene,» heter det i rapporten.

Kommentarer til denne saken