Skoleelevene på videregående (VGS) har så vidt kommet seg fra rødt til gult nivå – og endelig fått en mer normal skolehverdag etter over tre måneder med stort sett digital undervisning.

Høyre trekker fram den uoversiktlige smitten ved Ullern videregående skole og er bekymret for at mange flere elever plutselig skulle få kontrabeskjed om rødt nivå igjen. Derfor foreslår de det drastiske grepet å masseteste VGS-elevene så snart de kommer tilbake fra vinterferien.

– Etter vinterferien er en kritisk periode. Vi har erfart at etter ferier øker smitten og det sammenfaller med at elevene møter opp på den mandagen. Da risikerer vi at det blir økt smittespredning og nedstengninger igjen, se på Ullern VGS i dag hvor vi i allerede nå har et problem, sier helsepolitisk talsperson i Oslo Høyre, James Stove Lorentzen

Les også: Uoversiktlig situasjon og smitte på tvers av trinn: Nå går Ullern VGS over til heldigital undervisning

Kan bruke mobile teststasjoner

Partiet mener at massetestingen kan gjennomføres ved at elever oppfordres til å teste seg, i tillegg til at kommunen kjører ut til skolene med sine mobile teststasjoner til de 23 VGS-skolene i Oslo.

Høyres trekker fram en Facebook-post fra desember hvor helsebyråd Robert Steen stilte opp for å fronte kommunenes drop-in teststasjon på Stovner. Der formidlet de også:

«De mobile testteamene vil kunne teste innendørs – ved skoler, forsamlingshus og idrettsanlegg.» heter det blant annet i Facebook-innlegget.

– Det er bare å bruke dem, foreslår partiet i e-posten hvor de presenterer utspillet for AO.

– De kan gå ut og informere om det i slutten av ferieuken og så ha mobile teststasjoner som kjører rundt på de videregående skolene fra mandag morgen. De kan bruke noen dager på å masseteste, foreslår Stove Lorentzen om gjennomføringen.

Forslaget handler hovedsakelig om videregående, men Lorentzen åpner for lignende massetesting ved universitetet og høyskoler, hvor studentene igjen har mulighet til å samles på lesesaler og bibliotek.

Bekymret for elevene

Høyres skolepolitiske talsperson tar også til orde for massetesting og trekker fram hensynet til elevene.

– Nå har elevene hatt rødt nivå siden november og det er ganske urovekkende. Det er viktig at vi i disse tider sørger for god undervisning som de har krav på. Dersom skolene må tilbake på rødt nivå igjen, vil det være en fallitterklæring overfor elevene som er sårbare og utsatt i hjemmet eller ikke henger med i undervisningen og trenger mer oppfølging fra lærerne. Derfor er det viktig at vi fortsetter å være på gult nivå, sier Mehmet Kaan Inan.

Han får støtte fra Lorentzen:

– Det vil jeg anse som veldig alvorlig og det vil være så utrolig demotiverende, sier han om skolene igjen skulle havne på rødt nivå.

Kaan Inan understreker også at VGS-elevene har høy mobilitet når de må bevege seg i kollektivtrafikken for å komme seg til skolen. Massetesting av elevene kan også virke forebyggende og betryggende for lærerne, som er mer utsatt for alvorlige sykdomsforløp.

Smitte blant unge

Partiet viser til at aldersgruppen 10 til 19 år var den eneste gruppen som ikke opplevde nedgang i smitten fra uke fire til fem i år. AO har sett på utviklingen videre til uke seks, hvor det har vært noe nedgang fra uken før.

Høyre trekker også fram Danmark som har massetestet unge.

– Vi lar oss også inspirere stryk av andre som tydeligvis har valgt å gjøre det, for eksempel i Danmark hvor det da må ha vært et grunnlag for det, mener han.

Støtte fra FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) mener at det kan være faglig grunnlag for en massetesting slik Høyre foreslår.

– Unge voksne har ofte svært milde/ingen symptomer på covid-19, noe som gjør de vanskeligere å oppdage ved symptombasert testing. Ungdom og unge voksne har også ofte flere sosiale kontakter utenfor skolehverdagen enn eldre voksne. Testing av mange på en gang vil gi et øyeblikksbildet, og kan bidra til å fange opp nye smittetilfeller før det utvikler seg til større utbrudd. Med påfølgende isolering og smittesporing kan dette bidra til å senke risikoen for smitte innad på for eksempel skolen og ut i samfunnet rundt, svarer overlege Siri L. Feruglio i FHI.

Helsebyråden har gjennom sin pressekontakt avslått å kommentere det politiske utspillet.

– Dette er et faglig spørsmål og Helseetaten som koordinerer testingen vil gi deg svar, svarer pressekontakt Cecilie Dahl for byråden.

Robert Steen har ikke besvart AOs henvendelse om å revurdere og svare.

Avvises av etaten

Helseetaten viser til at det har blitt gjennomført massetesting ved enkelte videregående skoler tidligere og åpner

– Hvis vi mistenker store utbrudd kan det være aktuelt å gjennomføre dette på nytt, svarer kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup på e-post.

Men de avviser kontant Høyres forslag om massetesting etter vinterferien.

– Massetesting krever mye kapasitet, derfor er det ikke et faglig grunnlag per nå for å gjennomføre noe slikt etter vinterferien, men skulle smitteutviklingen blant videregående elever stige raskt kan massetesting være et verktøy for å få et bedre overblikk over smittebildet.

Etaten opplyser at de har kapasitet til å teste 35.000 personer per uke og dermed har kapasitet til å teste alle elevene dersom det skulle bli aktuelt.