– Det er grenser for hvor mye vi kan desentralisere politiutdanningen, sier stortingspolitiker Odd Harald Hovland (Ap) til Avisa Oslo.

Han viser til en pressemelding utsendt av justisdepartementet i mai i år, der det kom frem at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vurderer å etablere studieplasser for politiutdanningen på Kongsvinger.

Nå advarer Hovland, sammen med stortingspolitiker Kamzy Gunaratnam (Ap) og førsteamanuensis Henning Kaiser Klatran ved Politihøgskolen (PHS) sterkt mot eventuelt å skulle flytte studieplasser fra Oslo til Kongsvinger.

– Tar dette på største alvor

Klatran, som altså er førsteamanuensis ved PHS i dag, var selv med på å starte opp politiutdanningen på Kongsvinger i 2009, og jobbet som lærer der frem til 2011.

Bachelorutdanningen i Kongsvinger ble opprettet som en midlertidig løsning på grunn av en kraftig økning i antall studieplasser ved PHS. I 2018 kuttet imidlertid regjeringen antall studieplasser fra 720 til 550, og bachelorutdanningen i Kongsvinger ble lagt ned.

Klatran mener det var vanskelig å drive bachelorutdanningen i Kongsvinger allerede den gang.

– Det ble veldig klart at det ble vanskelig å beholde fagansatte. De søkte seg gjerne til større fagmiljøer i Oslo. På en del fagområder var det vanskelig å få tak i faglig kvalifiserte ansatte.

Frykten er nå at etableringen av bachelorplasser i Kongsvinger vil komme på bekostning av bachelorplasser i Oslo.

– Vi på Politihøgskolen tar dette på største alvor. Blant de fagansatte er det bred enighet om at vi ønsker å beholde dagens tre campuser, og ikke opprette ett til.

Allerede tre studiesteder

Det er nemlig slik at PHS allerede har tre studiesteder der man kan ta bachelorutdanning i dag. Én i Bodø, én i Stavern og hovedcampus i Oslo. For høstopptaket i 2022 ble bachelorplassene fordelt slik:

  • 176 i Oslo
  • 174 i Stavern
  • 150 i Bodø

– Kompetansemiljøet på hovedcampus i Oslo er ikke bare viktig for Oslo, men for de andre enhetene til Politihøgskolen. Hvis man flytter plasser fra Oslo til Kongsvinger, vil man svekke dette fagmiljøet, sier Kamzy Gunaratnam.

Hun får støtte fra partifelle Hovland:

– Oslo er tross alt hovedstaden og der man har lokalisert flere andre viktige institusjoner som Politidirektoratet, Kripos, Økokrim og så videre. Oslo politidistrikt er i tillegg det største politidistriktet i landet, med all den kompetansen det innebærer.

Han legger til:

– Det er grenser for hvor mye vi kan desentralisere politiutdanningen. Vi har plasser andre steder, og det er jeg ikke mot, men hvis man bygger opp andre steder på bekostning av Oslo er det uheldig.

Viktig for rekruttering

Et annet argument de tre trekker frem er rekrutteringspotensialet i Oslo.

– En av grunnene til at man tidligere har desentralisert utdanningen var å styrke rekrutteringen i de nordlige landsdelene. Det var derfor man opprettet campus i Bodø. De vi sliter mest med å rekruttere i dag er personer med minoritetsbakgrunn, og Oslo er trolig det stedet vi kan rekruttere flest personer med minoritetsbakgrunn, sier Hovland.

– Hvis bachelorutdanningen i Oslo blir en liten del av det som skjer på hovedcampus i Oslo, kan det bli vanskelig å rekruttere derfra. Det kan også være viktig å få med seg når vi snakker om hvor mange som skal ta bachelor i Oslo.

Det samme vektlegger Klatran.

– Blant søkere med minoritetsbakgrunn er Oslo det mest populære studiestedet. Mange sier det er viktig å kunne studere i nærheten av der familien bor. Om vi ønsker å styrke rekrutteringen av folk med minoritetsbakgrunn til politiet, er det viktig at Oslo er hovedcampus.

Avisa Oslo har sendt en henvendelse til Justisdepartementet om denne saken. Vi har foreløpig ikke fått svar. Saken oppdateres så fort svar foreligger.