Frykten er spredning av et influensavirus som er veldig dødelig for fuglene, skriver kanalen.

Biolog Kjell Isaksen i Bymiljøetaten i Oslo kommune forklarer at matingen av ville fugler kan bidra til at smitten sprer seg lettere, for eksempel ved at fugler får i seg avføring fra andre fugler fra mat på bakken.

Seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet på Romerike sier at ingen sør for Trøndelag bør mate ender eller andre villfugler.

Det er funnet fem døde eller åpenbart syke fugler ved Østensjøvannet i Oslo, og det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos én av disse.

I november 2020 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge. Siden den gang er det i Asker, Oslo, Risør, Sarpsborg, Indre Østfold og på Jæren er det påvist tilfeller.

Mattilsynet har innført portforbud for tamme fugler landet over. Det betyr at de holdes under tak for å verne mot smitte fra villfugl.

Folkehelseinstituttet anser risikoen for smitte til mennesker som svært lav.