– Det er dramatisk for Fornebubanen, og det betyr jo i så fall at vi ikke kommer videre i Oslopakke 3-samarbeid. Dette er rimelig dårlig nytt for både prosjektene og Oslopakke 3-instituttet, sier Solli til Avisa Oslo.

Hun har fått med seg at Ap og SV vegrer seg mot å gi grønt lys til Fornebubanen, som AO avslørte mandag.

Solli har selv sittet i forhandlingene om det reviderte forslaget for Oslopakke 3 sammen med blant annet gruppeleder for Oslo Ap, Andreas Halse.

– Det som vil kunne være dramatisk er hvis utfallet for Oslo Aps del er noe annet enn det vi er blitt enige om. Det er det jeg er mest spent på om hvordan går, sier Solli.

Solli sier at avtaler mellom fylker, slik Osloapakke 3 er et eksempel på, må bygges på tillit mellom partene.

– Hvis det viser seg at man ikke har det lenger, må vi bare ta det, sier hun.

Overrasket

Viken-politikeren viser til at da den reviderte Oslopakke 3-avtalen ble lagt fram 29. april, sa Andreas Halse at han hadde hatt gruppemøte samme morgen og fått det godkjent.

På pressekonferansen, da Andreas Halse fikk ordet, sa han følgende:

«Jeg er gruppeleder for Oslo Arbeiderparti. Vi hadde et ekstraordinært gruppemøte i dag tidlig, hvor vi bestemte oss for å slutte oss til denne avtalen.»

Anette Solli kommenter det slik:

– Det hadde vært fint om det står. Men jeg leser jo hos dere at man er i tenkeboksen igjen.

Halse sa også på pressekonferansen at Oslo Arbeiderparti fram mot det endelige vedtaket skulle jobbe grundig gjennom prosjektet og finne ut hvordan kostnadene kunne reduseres – og understreket at det var tatt «et stort grep» med å ta ut Majorstua stasjon.

– Er du overrasket?

– Ja, egentlig. Fordi Halse sto på pressekonferansen og sa at han hadde gruppebehandlet det. Når han har vært igjennom det, så skjønner jeg at det er vanskelig. Men jeg tenker at det mest nærliggende er å prøve å slanke prosjektet i stedet for å slakte det.

– Hva betyr dette for samarbeidet mellom Oslo og Viken?

– Det kan bety at vi ikke klarer å videreføre avtalen, at vi ikke klarer å revidere den. Vi klarer ikke å gjennomføre prosjekter i Viken når de får store overskridelser.

Bekymring i Oslo Ap og Oslo SV

Avisa Oslo kunne i går melde at flere Ap-topper i Oslo bekymrer seg for Oslopakke 3-enigheten slik den ser ut nå.

Bakgrunnen er at de mener avtalen i for stor grad er i Viken og Bærums favør, og at den i for liten grad gagner viktige velgergrupper på Oslo øst. Avisa Oslo får bekreftet fra sentrale kilder at flere av Ap-toppene nå vurderer å gå inn for å stanse prosjektet.

Bakgrunnen er en prisøkning på 4,5 milliarder kroner, som gjør at den forventede kostnadsrammen er på 23,3 milliarder kroner.

Samtidig har Viken og Oslo i Oslopakke 3-forhandlingene bestemt seg for å legge Majorstua stasjon på is. Det betyr at Fornebubanen ikke vil gi flere avganger østover, noe som bidrar til at flere bystyrepolitikere er skeptiske til å si ja til den økte kostnadsrammen.

I det samme anslaget er det lagt inn en margin på 3,1 milliarder kroner – altså kan den totale kostnaden ende opp med å bli hele 26,4 milliarder kroner. Også i Oslo SV er det usikkerhet knyttet til oppslutningen om den planlagte T-banelinja.

– Mange er bekymret og trenger å bruke litt tid på hva utfallet blir av å ta det ene standpunktet eller det andre. Fornebubanen er et viktig prosjekt, men flere er svært bekymret for hvor stor plass prosjektet får, sier SV-gruppeleder Ola Wolff Elvevold til Avisa Oslo.