– Det er mange som sitter hjemme og gråter akkurat nå, og så er det noen som går rundt i gatene og er helt fortvila fordi nå får de ikke tak i den medisinen allikevel. Han var liksom det siste halmstrået for mange.

Det sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk til Avisa Oslo. Uttalelsen kommer etter nyheten om at legen Sverre Eika (55), brått gikk bort i helgen.

Eika var kjent i hele landet som «de narkomanes lege». Han gjorde seg særlig bemerket som legen på Kirkens Bymisjons 24sju – det døgnåpne helse- og velferdstilbudet til Kirkens Bymisjon på hjørnet av Skippergata/Tolbugata.

Frykter flere overdoser

Knutsen sier til Avisa Oslo at Eikas bortgang er en katastrofe for pasienter og for rusfeltet.

– Vi frykter at det kommer til å slå ut på overdosestatistikken hvis ikke noen gjør noe drastisk for disse pasientene nå.

Eika var for noen sett på som en kontroversiell lege fordi han skrev ut sterkere medisiner til rusavhengige enn de fleste av sine kollegaer. Eika mente tilgangen på flere medisiner vil hjelpe narkomane bort fra gata, og gi dem et verdig liv, skrev TV 2 tidligere i år.

Morfinpreparater er strengt regulert av norske myndigheter, og Eika tok derfor en risiko ved å skrive det ut over lengre tid. Han ble likevel aldri fratatt lisensen.

– Sverre Eika har hatt sju tilsynssaker, men ingen har klart å ta ham for noe, for han har jo hatt en forsvarlig praksis, og vært utrolig sterk og flink i argumentasjonen, sier Knutsen.

Skal møte helseministeren

Mandag skal Knutsen og flere aktører møte helseminister Bent Høie for å diskutere bekymringene de har.

– Det er ingen som kan erstatte Sverre Eika, for han var helt unik. Han har fått mye anerkjennelse for jobben han har gjort, og innspillene han har kommet med. Det er ikke lenger kontroversielt verken på politisk plan eller blant forskere og åpne for at leger skal kunne hjelpe folk på den måten han gjorde. Nå er det bare viljen det står på.

Knutsen forteller at det er flere som kommer til å fortsette arbeidet for en mer human ruspolitikk.

– Jeg håper vi får opprettet et Eika-senter. Behovet i gatene er større enn da Thorvald Stoltenberg lanserte sin rapport i 2009. Det må gjøres noe for disse pasientene nå.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier i en e-post til Avisa Oslo at han ser frem til dette møtet:

– Jeg ser frem til å møte aktørene på rusfeltet i neste uke, og håper vi kan fortsette å ha en konstruktiv dialog, blant annet om hvordan vi bedre kan forebygge overdoser.

– En bekymring vi må ta på største alvor

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkol, sier hun tar bekymringen til Knutsen på største alvor.

– Rusavhengige har helseproblemer både knytta til rusbruken, men også fordi de har andre somatiske lidelser. Og det var en av de tingene doktor Sverre var kompromissløs på. Det å behandle hele menneske for alle lidelser hos en pasient. «Ta hele felleskatalogen i bruk.» – det var en setning han ofte sa til oss. Så jeg forstår godt det savnet som Arild Knutsen gir uttrykk for.

Kjerkol understreker at hun deler foreningens bekymring og savn.

– Det er viktig at den pasientgruppen som fikk hjelp av Sverre Eika har noen fagfolk med tyngde til å dra deres interesser, for det gjorde han så til de grader.

– Arbeiderpartiet stemte ned forslaget til ny rusreform. Hvordan tenker du at dere skal jobbe videre med dialogen med rusavhengige?

– Vi fremma forslag om straffefritak for rusavhengige for bruk og besittelse av brukerdoser. Det er fremstilt veldig svart-hvitt av våre meningsmotstandere som ønsker en generell avkriminalisering av alle brukerdoser for all bruk. Det fine med Sverre Eika var at han påpekte nettopp denne svart-hvit-tekningen som unyansert. Vi ønsker å bedre behandlingstilbudet og gjøre helsetjenesten til disse pasientene mer tilgjengelig, her har Arbeiderpartiet stått på den siden som Sverre Eika representerte hele tiden. Et kunnskapsbasert helsetilbud for rusavhengige.

– Mange leger er engstelige

Også helsepolitisk talsperson i Venstre, Carl-Erik Grimstad, er engstelig for det tomrommet Eika nå etterlater seg.

– Det er mange leger som er redde for å utfordre systemet. Han var en kontroversiell kar med mange tilsynssaker på seg, men han vant alle når det kom så langt som til Statsforvalteren.

Grimstad mener det er veldig mange leger som er engstelige for å havne i Helsetilsynets klør når det gjelder utskriving av sterke preparater.

– Men Sverre var aldri redd for det, og han fikk jo rett hver gang. Han var en modig og utfordrende person. Og jeg er veldig redd for at det ikke er noen som følger opp hans arbeid.

– Men er det ikke bra at det er strengt med utskriving av så sterke preparater?

– Vi ser at det det ender med for mange av disse pasientene er at de går på gata og kjøper stoff eller medisiner som de ikke vet innholdet i. Det er masse falske medisiner på gata.

– Genuint ønske om å hjelpe

Grimstad viser til legen Stig Asplin som ble fratatt legelisensen for å skrive ut morfinpreparater over lengre tid.

– Han etterlot seg mange pasienter som måtte hive seg rundt og prøve å finne andre. Problemet er at det finnes ingen andre.

Grimstad mener det er god grunn til å lytte til leger som Asplin og Eika.

– Dette er dedikerte leger som aldri gjorde ting for sin egen vinnings skyld eller fordi de så lettvint på behandlingen av rusavhengige. De gjorde det fordi de hadde genuint ønske om å hjelpe folk som var besatt av denne sykdommen, på samme måte som de ville hjelpe en somatisk pasient med store smerter.