Onsdag legges regjeringserklæringen til Jonas Gahr Støres regjering frem. Der frykter Høyre-representanten at Oslo blir nedprioritert.

– Jeg er bekymret for at Oslo kommer tapende ut av budsjettforhandlinger med Senterpartiet. Det handler om støtten til kollektivtransporten. Det handler om støtten til områdeløftene og kommuneøkonomien. I tillegg er jeg bekymret for at det blir en veldig lite visjonær og ganske grå miljøpolitikk, sier hun til Avisa Oslo i Stortingets vandrehall etter fremleggelsen av Solberg-regjeringens siste statsbudsjett tirsdag.

Tybring-Gjedde viser spesielt til at Senterpartiet har varslet kutt i byvekstavtalene.

– Den enorme støtten vi har til utbygging av kollektivtransporten i Oslo, som Høyre kjemper for. Den er jeg redd for at vil stå i skvis og blir redusert. Det vil gå utover den store utbyggingen av kollektivtransporten vi trenger i Oslo for folk og for å nå klimamålene, sier hun.

Er du fornøyd med den mengden regjeringen setter av til viktige samferdselsprosjekter i Oslo?

– Ja, det er jeg, svarer hun kjapt, og legger til:

– Oslo Høyre kommer til å fortsette å kjempe for Manglerudtunnelen. Det er en viktig satsing som er inne i Nasjonal transportplan (NTP), men vi har et byråd som er imot å bygge den. Pengene er ikke der, men det er vanskelig å sette av penger når byrådet ikke vil ha den veien. Hvis Ap, SV og MDG ikke ønsker å bygge tunnelen, kan man ikke forvente annet enn at man ikke prioriteres. Veldig mange kommuner og fylker kjemper for sine samferdselsprosjekter. Når Oslo aktivt motarbeider det, er dette konsekvensen, sier Tybring-Gjedde.

Slik har Sp svart

Senterpartiet har ikke gitt noen kommentar til kritikken fra Høyres Tybring-Gjedde.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum har tidligere vist til sitt partis alternative budsjett og avfeid at Oslo kommer dårligere ut med deres kommunepolitikk. Det har også Oslo-politikeren Jan Bøhler gjort.

– I NTP og våre alternative budsjetter står vi for en offensiv satsing på Oslo. Et eksempel er at vi bevilger mer penger til Oslo kommune enn regjeringen. I vårt alternative budsjett for 2021 bevilget vi til sammen 355,7 millioner mer til Oslo som kommune og fylke enn regjeringen, sa Bøhler til Avisa Oslo i august.

Bøhler har også framhevet at Sp vil styrke områdesatsning i Oslo, satse på jobber til ungdommer som faller ut av skolen og bevare Ullevål sykehus.

Der Bøhler har benektet at partiet ønsker å kutte i byvekstavtaler, har partikollegaen Sandra Borch ifølge iTromsø uttalt at avtalene er skjevt fordelt, og satt de rundt 30 milliardene Oslo får opp mot de 1,6 miliardene til Tromsø.

Hun avviste imidlertd at Sp ønsker å kutte i allerede inngåtte byvekstavtaler.

– Vi mener at for framtidige byvekstavtaler må man kunne klare å få til en jamnere fordeling av midler, svarte hun samtidig da Avisa Oslo tok kontakt med henne i september.

Barth Eide: Ingenting å frykte

– Har Tybring-Gjedde noen grunn til å frykte noen grå og lite visjonær klimapolitikk med dere i regjering?

– Nei, det har hun virkelig ikke, svarer Espen Barth Eide.

Aps klima- og miljøpolitiske talsperson sier at det er ekstremt viktig for Ap at klima og miljø er rammen rundt politikken de fører.

– Vi har veldig høye klimamål, som vi ønsker å nå. Da er det ikke nok bare å gjøre det dyrere å forurense – vi må også gjøre det lettere å la vær. I Aps program har vi vært veldig opptatt av å lage klimapartnerskap med næringslivet og utvikle alle de løsningene som kan ta oss fra fossil til fornybar teknologi, sier Barth Eide.

– Dette kommer til å gjennomsyre den politikken vi vil føre, fortsetter stortingspolitikeren, som påpeker for at regjeringsplattformen ikke er lagt fram ennå.

Plattformen legges fram i morgen.

Dermed ber Barth Eide om forståelse for at han ikke kan kommentere de konkrete grepene i plattformen.

– Men at det skal være noen grå politikk, det kjenner jeg meg virkelig ikke igjen i. Vi er veldig ambisiøse på dette feltet, sier Ap-politikeren.

På spørsmål om hva en Ap og Sp-regjering vil bety for bypakkene og finansieringen av kollektivprosjekter, svarer Espen Barth Eide følgende:

– Jeg deler ikke Mathilde Tybring-Gjeddes uro over det, men vi har lagt oss på den linja at detaljer i regjeringsplattformen tar vi i morgen.