Lørdag besluttet regjeringen at alle skoler – også barnetrinnet – skal være på rødt nivå i ti kommuner i hovedstadsregionen. Det ukontrollerte utbruddet av mutert koronavirus i Nordre Follo har stengt ned store deler av Østlandet.

I første omgang varer tiltaket en uke. Melby sier at rødt nivå er noe som kun skal brukes i korte perioder. Men hun frykter at det kan bli langvarig nå.

– Ja, jeg frykter det, men jeg håper at vi slipper det. Det er ikke noen tvil om at det har negative konsekvenser, vi kan ikke late som det ikke har det. Det er derfor vi ikke har innført det som et generelt tiltak, sier Melby til NTB.

– Redd for konsekvensene

Kunnskapsministeren understreker at regjeringen ikke tok lett på avgjørelsen om å innføre rødt nivå, men at det var et tiltak som måtte til.

– Det er fordi vi er veldig redd for konsekvensene dersom det muterte viruset får spre seg, og vi er i en situasjon der vi ikke har den fulle oversikten over utbredelsen av dette viruset. Da må vi ta ekstra strenge tiltak, og vi har allerede i Nordre Follo sett at det er et utbrudd i en barnehage, og det er et tegn på at det er behov for å stramme inn, sier Melby.

Hun understreker at rødt nivå ikke betyr stengte skoler. Men erkjenner at det betyr mer utstrakt bruk av hjemmeundervisning. Mange på ungdomstrinnet er vant til rødt nivå. Barneskolene har i stor grad vært skjermet.

– Veldig få barn har hatt hjemmeskole. Det er noe vi helst ikke vil gjøre. Men min vurdering er at vi ikke har noe valg i den situasjonen vi er i nå, sier Melby.

Vil skjerme de minste

Skolene har plikt til å tilby sårbare elever og barn av samfunnskritisk personell undervisning fysisk på skolene.

Samtidig oppfordres skolene til å skjerme de aller minste barna.

– Det vi har sagt er at de som går fra første til fjerde trinn, så langt det er mulig skal ha et heltidstilbud på skolene fordi de er avhengige av å få mer oppfølging, men også for at de er avhengig av å bli mer passet på av voksne, sier Melby.

Hun ber foreldrene være tålmodige med skolene i tiden framover.

– Jeg tror det er viktig at også vi andre justerer forventningene våre litt, alle barn har rett på et digitalt opplegg, men det er ikke sikkert at alt fungerer helt topp med en gang, sier Melby.

Fare for full stenging

Som NTB skrev lørdag, er det ikke lenger helt uaktuelt å stenge skolene helt. Skolene ble stengt i fjor vår, men seinere sa regjeringen at det var et grep man ikke ville ty til igjen.

– Vi har i hele høst tenkt at det alternativet ikke var aktuelt, men det er klart at den muterte varianten har endret det bildet. Vi jobber med å forberede oss på det, men jeg håper virkelig at det ikke vil skje, sier Melby.

Trafikklysmodell

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Kilde: Utdanningsdirektoratet.