Gå til sidens hovedinnhold

Frykter at Ruter ikke følger opp krav: – Prisene skal ned

Samferdselspolitiker Bård Hoksrud (Frp) frykter at 50 millioner fra staten tiltenkt lavere billettpriser først og fremst vil gagne Ruter. – Arbeidet med den nye normalen, nye billettyper og fremtidig prissetting pågår, svarer kollektivselskapet.

– Jeg føler meg ikke trygg på at dette er det endelige svaret.

Det sier samferdselspolitiker Bård Hoksrud (Frp) etter å ha lest VGs artikkel om den mer fleksible billetten Ruter jobber med.

Avisa siterer kollektivselskapets pressevakt Øystein Dahl Johansen på at de jobber med å tilpasse seg et annerledes kollektivbehov, og Kristine Wika Haraldsen sier at mange ønsker seg en fleksibel løsning der man betaler per reise – ikke en gitt periode.

– Så om man vil betale en startsum og så betale bare litt for hver reise vil det både lønne seg for den reisende og sikre inntekt for kollektivselskapene, sier Haraldsen til VG.

Les også

Byrådets sterkt kritiske brev til staten: – Slik kan det ikke fortsette

– Skal komme kundene til gode

Utviklingen av et nytt billettilbud kommer på et tidspunkt der samferdselsminister Knut Arild Hareide krever en reell reduksjon i billettpriser fra Ruters side. Bakgrunnen er bompengeavtalen mellom Oslo kommune, Viken og regjeringen, som blant annet innebærer 50 millioner kroner i året til billigere billetter.

Avisa Oslo har imidlertid tidligere omtalt et brev fra Ruter til byrådet.

I brevet advarte Ruter mot «å forplikte seg til konkrete pristiltak overfor staten på nåværende tidspunkt», samtidig som de anbefalte et nytt billettprodukt, basert på nye reisevaner etter koronapandemien.

Frps Hoksrud sier imidlertid at intensjonen ved bompengeavtalen er tydelig.

– Prisene skal ned, slår Hoksrud fast overfor Avisa Oslo.

– Utgangspunktet er at de femti millionene skal komme kundene til gode. Det skal ikke være en måte å få mer penger og sikre seg selv. Hvis de trenger mer penger, må de skaffe det fra Oslo kommune eller ved at kommunen ber staten om mer penger, fortsetter han.

Les også

Hele Norge støtter Raymonds koronapengekrav til kollektivtrafikk i felles brev

– Har et stort ansvar

På spørsmål om det er andre grep som kollektivselskapet kunne gjort, skulle han gjerne sett at Ruter for eksempel hadde sett på rimeligere priser for månedsbilletter.

– Men det er sikkert mange meninger her, sier Hoksrud, som tar forbehold om at Ruter sitter på mye informasjon han og andre ikke har tilgang på.

Han er imidlertid bekymret for at en omstrukturering av billettypene først og fremst vil gagne selskapet, og ikke kundene. Dette mener Bård Hoksrud at samferdselsminister Knut Arild Hareide har et stort ansvar for å forhindre.

– Han har et stort ansvar for å sørge for at forliket faktisk gir billigere kollektivreiser, sier Frp-politikeren til Avisa Oslo.

Les også

Kjempesummen til Ruter: Skal sikre opprettholdelse av kollektivtilbudet

Arbeider med nye billettyper og framtidige priser

Avisa Oslo har sendt Ruter følgende fire spørsmål:

– Er utviklingen av ny billettype en måte å skaffe prisreduksjonen regjeringen krever?

– Hvis ja, på hvilken måte kommer den nye billettypen til å tilfredsstille det kravet?

– Er det aktuelt for Ruter å sette ned prisene på allerede eksisterende billetter?

– Hva er Ruters kommentar til Bård Hoksruds bekymringer om at de femti millionene ikke vil komme kundene til gode?

– Ruter følger opp politiske vedtak og jobber for å skape et attraktivt kollektivtilbud i vårt område. Arbeidet med den nye normalen, nye billettyper og fremtidig prissetting pågår, blant annet i samarbeid med Brakar og Østfold kollektivtrafikk. En anbefaling knyttet til dette, skal oversendes Oslo og Viken til årsskiftet.

Ruter kan på nåværende tidspunkt ikke gi et mer utdypende svar grunnet ferieavvikling.

Les også

Bruker en milliard ekstra: – Oslo skal gjenoppbygges

I tråd med regjeringens signaler

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i samferdselsdepartementet skriver på sin side at det er for tidlig å si hvilke løsninger for reduserte billettpriser som kan komme på plass.

– Vi har imidlertid merket oss at både Vy og Ruter arbeider med nye og mer fleksible billettløsninger. Det er bra, og i tråd med de signaler vi tidligere har gitt, uttaler Noresjø i en e-post til Avisa Oslo.

– Vi stiller likevel ikke nå med detaljerte krav til løsninger og billettyper – dette må det arbeides videre, ikke minst blant aktørene og lokale/regionale myndigheter, understreker statssekretæren.

Noresjø opplyser at samferdselsdepartementet sammen med kommunaldepartementet har invitert den politiske styringsgruppen for byvekstavtalen for Osloområdet til møte den 24. august.

Kommentarer til denne saken