– Det er alltid farlig å svekke de målene vi har. Det ser vi jo på nasjonalt nivå: bare en av sju nordmenn tror på at vi skal nå klimamålene. Det er jo fordi Arbeiderpartiet og Høyre gang på gang har vist at de ikke tar klimamålene seriøst. Du jobber ikke like hardt for å nå en deadline hvis du vet at den kommer til å bli skjøvet på.

Uttalelsen fra MDG-gruppeleder Eivind Trædal kommer dager før helgas årsmøte i Oslo Ap. Der skal MDGs samarbeidsparti bestemme seg for følgende: Skal det være forbudt å kjøre fossilbil på Oslos kommunale veier innen 2030?

På forhånd er et flertall av programkomiteen for å ikke sette noen sluttdato. Dette til tross for at Oslos bystyre, med støtte fra Ap, har vedtatt et mål om å kutte 95 prosent av sine utslipp innen 2030.

– Da skal ikke den siste lille resten av utslipp komme fra personbiltrafikken, men de få områdene som mangler de tekniske løsningene for nullutslipp, sier Ola Wolff Elvevold, som er gruppeleder for det tredje byrådspartiet SV.

Uaktuelt for MDG å godta

Elvevold framhever at nybilsalget i Oslo nesten utelukkende består av elbiler, og er enig med Oslo Aps fylkesleder Frode Jacobsen i at utviklingen uansett går mot utskiftning av fossile biler. Han beskriver også Oslo Ap som betydelig bedre på klima enn partiet nasjonalt.

Men Elvevold advarer likevel Oslo Ap mot å sende et signal han anser som uheldig.

– Hvis vi skal nå målene vi har satt oss lokalt og i Parisavtalen, har vi ikke råd til å ha fossisbiler kjørende rundt. Det går ikke opp i opp, sier Ola Wolff Elvevold.

MDG-gruppeleder Trædal avfeier på sin side blankt at MDG vil vike på dette punktet – uavhengig av hva Oslo Ap kommer fram til.

– MDG har ikke planlagt å svekke Oslos klimapolitikk, nei. Det tror jeg også Arbeiderpartiet vil ha liten støtte til hvis de rødgrønne partiene får sjansen til å danne et nytt byråd sammen, sier Eivind Trædal.

Ber kritikerne puste litt roligere

- Oslo Arbeiderparti har hatt en radikal, ambisiøs og offensiv klimapolitikk i mange år, også lenge før MDG kom inn i Oslo bystyre. For oss har det alltid vært viktig å gå foran og ta dristige politiske veivalg, men det må alltid balanseres opp mot at vi skal ha med oss folk på den grønne og nødvendige omstillinga.

Det svarer Oslo Ap-fylkesleder Frode Jacobsen da Avisa Oslo viser til kritikken.

- Det er åtte år til 2030 og går vi åtte år tilbake ville ingen våget å spå at elbilene skulle være så dominerende som de er Oslo i dag. Denne utviklinga vil fortsette og forurensende biler fases ut. Derfor mener vi det ikke er riktig å gå inn for et forbud, og tror målet nås gjennom positive virkemidler, fortsetter han.


Jacobsen håper at kritikerne puster litt roligere og konsentrerer seg om egen politikk etter å ha sett hva programkomiteens flertall faktisk støtter. Konkret støtter de følgende formulering:

«For å nå klimamålene er det viktig at vi både reduserer biltrafikken og får en bilpark som forurenser mindre. Bilparken er i stor endring. I 2022 var åtti prosent av de nye bilene elbiler. I Oslo var det langt mer. Dette er en utvikling som vil fortsette. Oslo Arbeiderparti vil arbeide for at de forurensende bilene fases ut av Oslo så raskt som mulig. Vi vil legge vekt på å bruke positive virkemidler.»

– Skjønner ikke hvor mye det haster

I opposisjon sitter Oslo Venstres miljøpolitiker Marit Vea. Ap har tidligere forsøkt å få til budsjettsamarbeid med Venstre, og kan være en mulig samarbeidspartner etter valget i 2023, slik stortingspolitiker og Unge Venstre-leder Ane Breivik har tatt til orde for.

Marit Vea håper Ap-gruppeleder Andreas Halse, som støtter forslaget, får med seg resten av årsmøtet. Hvis ikke, mener Vea de viser manglende forståelse for klimakrisens alvor.

– Det ville vært et signal om at de ikke skjønner hvor mye det haster, sier Venstres bystyregruppes nestleder.

Vea synes ikke Jacobsens henvisning til elbilsalg holder. Hun viser til at det finnes over 200.000 fossilbiler i Oslo, og at tempoet på utskiftningen av disse ikke går raskt nok.

– Da gir det ingen mening å avlyse klimamålene om nullutslipp i 2030. Vi i Venstre er veldig for gulrøtter og er på elbilistenes side, men i tillegg til gulrøttene må vi sette en sluttdato, som Oslo-borgerne kan forholde seg til, sier Vea.

– Jeg synes Ap i Oslo har tatt noen skritt i riktig retning innenfor klima og miljø, men om de ikke vedtar dette, avslører de at heller ikke Oslo Ap har skjønt alvoret og hvor mye det faktisk haster å kutte utslipp. Det ville ikke overraske om andre hensyn enn klima vinner frem i Ap, og viser bare at det fremdeles trengs sterke miljøpartier ved makten i Oslo, mener Marit Vea.