– Helseminister Ingvild Kjerkol bør gå inn og instruere Helse Sørøst til å kompensere Lovisenberg og Diakonhjemmet fullt ut. Det er ikke mye å be om. Hvis ikke hun gjør det, bør helsebyråd Robert Steen være tydelig overfor partikollegaen sin om hvilke konsekvenser dette kan ha for store deler av Oslos befolkning.

Det sier Oslo Høyres helsepolitiker Hassan Nawaz til Avisa Oslo.

Slik Vårt Land tidligere har omtalt, ligger Oslos to ideelle sykehus an til å gå med til sammen rundt 150 millioner i underskudd i 2021. Det store underskuddet skal kun skyldes økte utgifter og tapte inntekter under pandemien.

Dermed ber de om å bli kompensert av Helse Sørøst av de 1,5 milliardene regjeringen vil gi til helseforetakene for å holde kapasiteten oppe under pandemien. Hvis ikke midlene kommer, får det konsekvenser for sykehusenes drift og tjenester i 2022, ifølge begge de ideelle aktørene.

– Vi har en handlingsplikt, som vi må si ifra om. Vi kan ikke gå med underskudd over lengre tid. Det går ikke an. Vi kan gå konkurs, advarer Diakonhjemmets administrerende direktør Ingunn Moser i Vårt Land-artikkelen.

- Burde vært en ren automatikk

Nawaz påpeker at Lovisenberg og Diakonhjemmet har ansvar for totalt seks bydeler i Oslo. Dermed kan store deler av hovedstadens befolkning potensielt få et dårligere sykehustilbud hvis kutt blir nødvendig.

Han lar seg ikke betrygge av Kjerkols løfter om å erstatte inntekter sykehus mister som følge av utsatte behandlinger, som skyves på grunnet koronahåndteringen. Nawaz mener også at det ikke holder å forvente at helseregionene selv likebehandler offentlige og ideelle sykehus, slik helseministeren har sagt til Vårt Land at hun gjør.

– Det burde vært en ren automatikk i at sykehus, uavhengig om de er ideelle eller ikke, blir likebehandlet, mener Nawaz, som mener at Kjerkol bør gjøre som sin forgjenger Bent Høie (H).

Krever aktivt grep fra helseministeren

Høie påla Helse Sørøst til å kompensere Diakonhjemmet og Lovisenberg fullt ut for inntektstapet i 2020.

Avisa Oslo får bekreftet av Diakonhjemmet at de fikk kompensasjon for koronarelaterte utgifter for 2020 etter et møte i mars 2021 mellom departementet, Helse Sørøst, Diakonhjemmet og departementets politiske ledelse.

– Men to helseministre må gripe inn akutt på grunn av det samme problemet: Bør det ikke på plass en mer varig løsning?

– Dette burde aldri vært en diskusjon - uavhengig av regjering og politisk side. Vi burde sørget for at ideelle, private og offentlige sykehus kunne kjenne seg sikre på å bli likebehandlet for å ha stått i førstelinjen i utgangspunktet. Når vi først er her vi har kommet, bør Kjerkol ta et aktivt grep og sikre full refusjon, mener Oslo Høyres helsepolitiker Hassan Nawaz.

Økonomidirektør Hanne Gaaserød i Helse Sør-Øst forklarer at de fikk ekstra tildelinger i revidert nasjonalbudsjett for 2021 i forbindelse med koronasituasjonen.

– Disse tildelingene ble fordelt til helseforetak og private ideelle sykehus på grunnlag av behandling i styret i Helse Sør-Øst, sier hun.

Disse ble fordelt slik at helseforetak og sykehus fikk dekket omtrent 95 prosent av de rapporterte økonomiske konsekvensene av koronapendemien i først halvår av 2021.

Så fort de har fått de foreløpige regnskapene for hele 2021, skal Helse Sør-Øst gå gjennom regnskapene for siste halvår.

– Vi vil da se disse opp mot tildelte midler i 2021 og eventuelle overførte midler fra 2020. Det kan bli nødvendig å foreslå overfor styret i Helse Sør-Øst RHF å disponere ytterligere midler, sier Gaaserød, og legger til:

– Helse Sør-Øst vil komme tilbake til endelig håndtering av den økonomiske situasjonen i både helseforetakene og de private ideelle sykehusene i forbindelse med årsoppgjøret for 2021. Dette har vi formidlet til både Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus før jul.

Helsebyråd Robert Steen sier han legger til grunn at de to sykehusene skal få hjelp til å holde seg på bena i tiden fremover.

– Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus er og har vært to meget viktige aktører som gjør en fantastisk jobb i en del av byens helsetilbud. Det legger jeg til grunn at de også vil være i fremtiden. Gjennom hele pandemien har regjeringen lovet at merutgifter knyttet til korona skal kompenseres fullt ut. Dette løftet legger vi til grunn at regjering og storting vil levere på, sier han til Avisa oslo.