– Det var ubehagelig, spesielt for familie og barna.

Det sier stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim (Frp) til Avisa Oslo etter rettssaken i Oslo tingrett torsdag.

Helgheim forklarte seg som fornærmet i rettssaken.

Bakgrunnen er denne Facebook-meldingen som han ble tilsendt i juni fjor:

«Hei Jon Helgheim. har lagt merke til din totale likegyldighet, og RASISME I NORGE exposa deg ganske greit de siste dagene! Du ekke noe anne en gammeldags sliten ekkel rasist! En utlendingen pulte sikkert dama di på barneskolen/ungdomsskolen/videregående, din stygge ekle gora! Du burde passe på hva du trøkker ut av kjeften din! Du er ikke statsleder så du har ikke hired bodyguards! Du skal representerer folket, og folket er mangfoldig. Fortsett å snakk dritt så skal vi se hva jeg og gutta fra 313, young bloods, 187, gjør når vi ser deg i byen neste gang. Din ekle lasaron, morenen din er bikkja mi/hora mi».

Vil ha ett års fengsel

Oslo-mannen som sendte meldingen er blant annet tiltalt for «ved bruk av trusler å ha voldt fare for at et medlem av Stortinget hindres eller påvirkes i sin virksomhet» og for «i ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt».

Tiltalte erkjenner ikke straffskyld for de to punktene.

Aktor og statsadvokat Geir Evanger sier til Avisa Oslo at påtalemyndigheten ikke har noe klokkeklar rettspraksis på hva som er rett straffenivå i slike saker dersom tiltale dømmes. De har lagt seg på en streng påstand på ett års fengsel.

– Man må markere tydelig når man går over streken og disse diskusjonene blir trusler mot politikere og stortingspolitikere. Da må det komme en markant reaksjon. Truslene i seg selv vil kanskje kvalifisere til en kortere ubetinget straff, men så må man legge ganske kraftig på fordi det er snakk om en politiker som også er stortingsrepresentant, sier han til Avisa Oslo.

På spørsmål om de ser mer av denne typer saker for tiden, svarer Evanger at det har vært få i et langt perspektiv.

– Vi har, kanskje tilfeldig, hatt noen saker inn nå på kortere tid som dreier seg om trusler mot stortingspolitikere. Men vi har ikke brukt særlig mye krefter på å se på om PST har mottatt flere av denne typen saker. Det kommer vi kanskje til å se litt nærmere på hvis vi skal ha en ny runde, sier Evanger.

Første trussel

Jon Engen-Helgheim har vært aktiv i innvandringsdebatten og stått i flere stormer. På telefon etter rettssaken forteller politikeren at han mottar mye hatmeldinger, hets og tilnærminger, men at dette er den eneste trusselen han noensinne har fått. Meldingen skilte seg særlig ut som en helt klar trussel, ifølge Helgheim som varslet meldingen til PST.

– Med en gang jeg hadde lest den skjønte jeg umiddelbart at dette var et helt annet kaliber og ikke en vanlig melding jeg får fra flere hold. I forhold til hvordan jeg allerede kjente [tiltaltes] måte å kommunisere på, var dette noe annet og virket veloverveid. Helt klart noe som ikke var greit, sier Helgheim til Avisa Oslo.

Samtidig sier han at meldingen ikke har preget ham personlig. Han forklarer han har vært forberedt på at slike ting skal skje, samt at han har vært opptatt av at slike meldinger ikke skal styre arbeidet hans. «Det er viktig for demokratiet», sier Helgheim.

Han legger imidlertid til at han «så klart» har gjort noen grep og har tatt noen forholdsregler, uten å ville gå for konkret inn på det.

– Jeg er mye ute og reiser og oppholder meg i områder der det er mye mennesker. Da jeg sto og ventet på Oslo S tok jeg meg selv å gå bort til et hjørne, så man har oversikt. For slik jeg oppfatter det er [tiltalte] eller den gjengen som – slik jeg oppfatter det – truet, ofte i de traktene. Selv om man ikke vil det, påvirker det nok deg på noe vis, sier Helgheim.

På spørsmål om Helgheim har vært redd, sier han nei og at om det er noen som har vært redd, så er det familien:

– Når de leser disse tingene er det ubehagelig for dem og det har helt klart preget dem.

Dømt tidligere

I retten framkom det at tiltalte har vært domfelt for trusler tidligere. Forsvarer Ole Magnus Strømmen presiserer imidlertid ovenfor Avisa Oslo at dette ikke har vært mot stortingspolitikere eller politikere. Forsvareren legger til at hans klient i retten ga uttrykk for at dette heller ikke var noe han hadde tenkt til å fortsette med:

– Min klient mener jo at det ikke var en trussel, men ser at den ikke er helt heldig formulert heller. Det er jo en stygg melding. En sjikanerende melding og en krenkende melding – og det har han ikke tenkt til å fortsette med slik jeg oppfattet hans forklaring, sier forsvareren.

Videre bekrefter Strømmen at tiltalte har erkjent å ha sendt meldingene og at det var en krass melding, men at det ikke hadde vært noe forsøk på å true politikeren. Forsvareren mener det ikke er noen direkte trussel i meldingen og at dette er en tolkning som påtalemyndigheten gjør.

– Man skal være forsiktig med å tolke inn ting i disfavør av tiltalte. Det står jo ingen eksplisitte trusler der. Det gjør det ikke, sier forsvareren.

– Altfor høy påstand

– Rettssaken gikk greit, men aktors påstand var altfor høy, sier tiltalte til Avisa Oslo.

Oslo-mannen er i samme sak tiltalt for seks brudd på straffeloven knyttet til blant annet oppbevaring av våpen og ammunisjon uten å inneha våpenkort og for ulovlig oppbevaring av narkotika. Disse har han erkjent seg skyldig i.

Dommen forkynnes 15. januar.