– Verken byrådet eller politiet kan avvikle nasjonal lovgivning på rusfeltet eller noe annet område. Det politiske krumspringet bystyret forsøker seg på er direkte udemokratisk, sier Per-Willy Amundsen, leder av justiskomiteen på Stortinget til Avisa Oslo.

Under onsdagens bystyremøte fikk Høyre-forslaget om en lokal rusreform bred støtte. Rusreformen, som i hovedsak gikk ut på å fjerne straff for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, fikk ikke flertall på Stortinget i fjor, etter at Arbeiderpartiets landsmøte stemte mot. Dette til tross for at Oslo Arbeiderparti var sterke tilhengere av reformen.

Trenger støtte fra politiet

Om byrådet skal få til dette, er de avhengig av at politiet er med på planene.

Det er nemlig ikke slik at Oslo kommune bare kan innføre en rusreform uten videre. For å nå målet om å gjennomføre så mye som mulig av reformen, planlegger Oslo å benytte seg av to lovendringer som ble vedtatt i fjor: Det første var at alle kommuner skulle opprette rådgivende enheter for rus, det andre var at politiet skulle ha anledning til å avgjøre straffesaker med pålegg om oppmøte hos disse rådgivende enhetene.

Målet er å – på bakgrunn av dette – overtale politiet til å bruke muligheten til å heller avgjøre straffesaker med pålegg om oppmøte hos rådgivende enhet, heller en tradisjonell straff.

– Det mest oppsiktsvekkende er at oslopolitiet faktisk har gått i dialog med byrådet angående en såkalt «lokal rusreform», ifølge sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap). Jeg håper virkelig dette ikke stemmer. Men dersom Beate Gangås har godkjent en slik dialog, så minner det mer om politisk aktivisme fra politiets side enn politiarbeid. Oslopolitiet må avslutte denne dialogen med byrådet umiddelbart, alt annet er en alvorlig misforståelse av politiets rolle i samfunnet og det vil få konsekvenser, sier Amundsen.

Han følger opp med et retorisk spørsmål:

– Hva blir det neste? Skal vi tillate at vilkårlige kommuner og politisjefer avvikler eller oppretter lover for eget forgodtbefinnende? Samfunnet kan selvsagt ikke tillate lokal lovgivning på sentrale lovområder som eksempelvis vegtrafikkloven, kjøpsloven, naturvernloven eller skatteloven.

Mener det kan føre til «storstilt narkotikaturisme»

Amundsen er bekymret over hvilke konsekvenser det vil kunne få, dersom kommunen lykkes med å gjennomføre den vedtatte politikken.

– Dessuten ville et slikt lokalt narkotikaamnesti rent praktisk kunne føre til storstilt narkotikaturisme til Oslo. Byen er allerede uforholdsmessig tynget av narkotikakriminalitet og misbrukere, og en slik politikkendring vil kun gjøre vondt verre, sier han.

– Bystyret oppfører seg som om de var Kardemomme by. De burde vite bedre enn å bruke tid og ressurser på vedtak som ligger utenfor deres mandat, konkluderer han.

Ønsker å følge Oslo

Hassan Nawaz (H) var en av forslagsstillerne. Dette sier han om Amundsen sine ord.

– Når selv lederen av stortingets justiskomite åpenbart ikke har fått med seg hva stortinget har bestemt, er det ikke rart han heller ikke har fått med seg hva bystyrets vedtak innebærer.I fjor vedtok stortinget viktige lovendringer på rusfeltet. Alle kommuner skal nå opprette rådgivende enheter for russaker, skriver Nawaz i en e-post til Avisa Oslo.

Han skriver videre:

– Et kompetansesenter hvor både personer som har strevd med rusavhengighet over tid, og unge som har blitt tatt for bruk eller besittelse av illegale rusmidler blir møtt av et faglig sterkt støtteapparat som står klare til å gi dem helsehjelp. Det er også kjent at politiet vil få anledning til å avgjøre straffesaker med pålegg om oppmøte hos disse rådgivende enhetene.

Ifølge Nawaz har bystyret bestemt at Oslo skal gå så langt de kan, innenfor dagens lovverk, til å oppfylle ambisjonene i rusreformen Høyre-regjeringen la frem.

– Oslo vil vi innføre en light-versjon av rusreformen Amundsen er imot. Det skjønner jeg han ikke liker, men om han tror vi i Oslo planlegger å leve av «narkotikaturisme» tar han helt feil. I Oslo er narkotika like forbudt som i Amundsens hjemfylke Troms. Dette vet Amundsen like godt som meg.

Nawaz skriver videre at stadig flere byer ønsker å følge Oslos fotspor.

– Trondheim, Stavanger, Haugesund, Tromsø, Tønsberg og Bergen er det nå et opprør mot straffelinjen dagens regjering ønsker å videreføre med støtte fra FrP. Før eller senere vil selv hans eget parti stå på riktig side av historien.