Lørdag gikk Frps valgkamp offisielt av stabelen. En av de sentrale temaene for dagen, var ungdom og gjengkriminalitet i Oslo.

Jon Engen-Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsperson, la blant annet frem en handlingsplan på ti punkter.

– Vi har hatt økende voldsproblematikk i ti år i Oslo og det må snus, sier han til Avisa Oslo.

I en rapport fra politiet i 2018 om Barne- og ungdomskriminalitet presenteres det tall for perioden fra 2005–2018.

Noen av funnene ble forklart slik i politiets rapport fra 2018:

– I flere år på rad ble det meldt om nedgang i den registrerte kriminaliteten. Etter 2015 har situasjonen snudd, og den registrerte kriminaliteten har økt i aldersgruppen under 18 år. Tallene er samtidig små, og små endringer kan fremstå store i statistikken.

– På tide å reagere

Helgheim mener at straff som reaksjon mot ungdomskriminelle i all realitet er avskaffet.

– Jusprofessorer og tilsvarende pumpa politikerne fulle om at straff ikke fungerer. Den politikken har vi nå prøvd og det fungerte ikke, nå må vi snu sier han.

Han mener derfor at man må gå bort ifra tanken om at unge lovbrytere ikke skal få straffereaksjoner, og vil gjeninnføre straff som er frihetsberøvende og avskrekkende.

– Vi ser at kriminaliteten øker og nå er det på tide å reagere, sier Helgheim.

Vil doble strafferammen på lovbrudd begått i Groruddalen

En av punktene i Frps handlingsplan er å «doble strafferammen for gjengmedlemmer og kriminalitet begått i geografiske områder».

Jon Helgheim forteller at de geografiske områdene det er snakk om, blant annet er Oslo sentrum og Groruddalen.

– Det er snakk om områder med høy innvandrerandel og områder der det er høy kriminalitet, sier han.

Dette punktet i handlingsplanen skal ifølge Frp bidra til å stoppe gjengangere i kriminaliteten, men også sørge for at det blir vanskeligere å rekruttere flere til kriminelle miljøer.

– Ingen måler hvordan det går med integreringen

Helgheim hevder at ingen har klare tall på hvordan det egentlig står til med integreringen. Derfor ønsker han og Oslo Frp å innføre et såkalt integreringsbarometer.

– Noen tror det går bra med integreringen og andre tror det går dårlig, men det er ingen som måler hvordan det går, sier Jon Helgheim.

Han mener det enkelt kan gjøres, ved å sammenfatte all statistikk og andre faktorer man har.

– Vi hadde fått helt klare tall på om ting går i riktig retning, sier han.