Forrige uke ble det kjent at byrådet i Oslo foreslår å droppe ny brannstasjon på Bryn. De begrunner stans av prosjektet med at det vil bli langt dyrere enn først antatt.

Opprinnelig skulle stasjonen koste 1,9 milliarder kroner, men i fjor ble det kjent at budsjettet ikke ville holde. I det reviderte budsjettet for 2021 fremgår det at den nye kostnadsrammen er ventet å være hele 4,52 milliarder kroner. Allerede er det brukt 227 millioner kroner på prosjektet.

– Behovet for brannstasjonen er det klart at vi har. Den eksisterende hovedbrannstasjonen må brannvesenet ut av innen to år. Det kommer vi oss ikke vekk fra, sier Solås.

Bystyrerepresentanten mener løsningen ikke er å vrake prosjektet på Bryn.

– Det er å kaste 277 millioner ut av vinduet. Det er så grenseløst uansvarlig at det vil ikke Frp være med på, sier Solås.

Og legger til:

– Det kan ta mange år å få ny hovedbrannstasjon på plass. Dette prosjektet er fire-fem år gammelt. Dette arbeidet behøver ikke være forgjeves.

Han understreker at han mener brannvesenet i Oslo gjør en god jobb, men at en mellomløsning ikke vil være god nok, og at dette vil gå ut over brannsikkerheten.

– Eksempelvis vil ikke brannvesenet har mulighet til å kjøpe inn og lagre flere høyderedskaper, som stigebiler og liknende som kan brukes opp mot høye bygg. Det er ikke plass til det andre steder enn på hovedbrannstasjonen, mener Solås.

Forslag til løsning

I planene til stasjonen på Bryn, som byrådet nå foreslår å vrake, er det prosjektert for at bygget skal kunne huse vann- og avløpsetaten i tillegg til brannvesenet.

Solås mener at om vann- og avløpsetaten tas ut av prosjektet, kan det fortsatt gjennomføres.

– Vi foreslår å ta ut midlene som skal til vann- og avløpsetaten. Bare parkeringskjelleren, som trengs til etaten, er estimert til å koste 700 millioner.

Solås mener at prosjektet vil bli langt billigere dersom dette gjøres.

– Prosjektet er liv lage hvis man kan ta ut vann- og avløpsetaten, mener han.

– Men trenger ikke denne etaten også et nytt bygg? Vil ikke dette bare være å lage nok en mellomløsning?

– De har ikke det presserende behovet for en ny lokasjon som brannvesenet har. De har en stor anleggstomt oppe på Veitvet, i tillegg til det eksisterende bygget som er naboen til brannstasjonen på Bryn i dag. Her må vi prioritere brannsikkerheten, mener Solås.

Les også

Det finnes ikke den ting Iver ikke vet om Oslos brannbiler: – Brannsjefen ville ikke ha den første som kom i 1912

Ikke imponert

At prosjektet, som i utgangspunktet skulle koste 1,9 milliarder kroner, nå har en kostnadsramme på 4,52 milliarder kroner, er ikke Solås særlig fornøyd med.

– Mangelen på prosjektstyringen som dette byrådet viser, har vi etter hvert sett mange eksempler på. Det er en fiks idé å samle hovedbrannstasjonen og vann- og avløpsetaten. Det har blåst opp utgiftene noe vanvittig. Ved å tegne ut vann- og avløpsetatens behov, kan man etter kort tid fortsette prosjektet, mener Solås.

Brannvesenet

Brannsjef i Oslo, Jon Myroldhaug, er skuffet over at byrådet går inn for å vrake den nye hovedbrannstasjonen.

– Vi syns jo det er synd at prosjektet ikke blir realisert. Vi hadde sett fram til å få samlet en del av våre felles funksjoner i Brann- og redningsetaten. Så hadde vi sett fram til å samarbeide tettere enn Vann- og avløpsetaten. Så har vi også forståelse for at dette prosjektet ble stort og dyrt i den økonomiske situasjonen kommunen er i, sier Myroldhaug til Avisa Oslo.

Han mener likevel at brannberedskapen kommer til å opprettholdes.

– I påvente av en ny hovedbrannstasjon vil beredskapen opprettholdes ved at det bygges en ny sentrum brannstasjon i Bjørvika og den midlertidige brannstasjonen i Eikenga. Sentrumsstasjonen skal stå ferdig i 2023. Det er da vi må være ute av dagens stasjon ved regjeringskvartalet, sier brannsjefen.

Myroldhaug håper arbeidet med et nytt forslag til hovedbrannstasjon blir påbegynt raskt.

– Vi må komme i gang raskt med å se på en ny løsning så de midlertidige løsningen ikke må brukes for lenge, sier han.

– Frp mener at planene om hovedbrannstasjon på Bryn fortsatt kan gjennomføres dersom vann- og avløpsetaten tas ut av prosjektet. Er du enig i den vurderingen?

– En av de viktige avklaringene som må gjøres nå er å bestemme hva som skal skje med tomten på Bryn. Vi må vite hva vi har å forholde oss til i den videre planleggingen, sier Myroldhaug.