– Det er nå få som bruker munnbind i kollektivtrafikken, på kjøpesentre, butikker og i taxier. Og munnbind er et effektivt virkemiddel for å holde smitten nede, uttaler Stenersen til Avisa Oslo.

Hun ønsker seg et munnbind-påbud.

Deretter viser hun til de stigende smittetallene:

– Når Oslo har så høye smittetall som nå, er dette et ekstra tiltak sammenlignet med å «oppfordre» til dette, fortsetter Stenersen.

– Tror du ikke folk forholder seg til et råd?

– Vi trenger klare retningslinjer i en tid med mye smitte i Oslo i en svært travel tid før jul, svarer Aina Stenersen.

Frp-erens reaksjon på orienteringen fra Johansen i bystyret, skiller seg fra Venstres. Det sistnevnte partiets gruppeleder Hallstein Bjercke mente at byrådets konklusjon om å ikke komme med påbud, men anbefalinger til byens befolkning var klokt og sindig.

– Tiltak skal være forholdsmessige. Og jeg oppfatter at byrådet anerkjenner dette, mener Venstres Hallstein Bjercke.

Høyre hardt ut mot byrådet: - Overrasket og skuffet

Raymond Johansen får skryt fra uventet hold: – Klokt og sindig

Avisa Oslo oppdaterer saken.