- Oslos serveringsbransje ligger nede med brukket rygg og blør. Det har kommet meldinger om konkurser i januar og pengene fra regjeringen vil sikre arbeidsplasser. Vi må få ut pengene så raskt som mulig, sier Lars Petter Solås (Frp) til Avisa Oslo.

Opprinnelig var neste bystyremøte planlagt onsdag den 26. januar. Nå kommer Frp til å ta kontakt med ordfører Marianne Borgen (SV) for å be om et ekstraordinært bystyremøte nøyaktig én uke tidligere.

- Vi ønsker hastebehandling av saken. Det er bred politisk enighet om at pengene må ut og det er viktig med en rask behandling av saken, sier Solås.

Byrådet har foreslått følgende fordeling av midlene:

  • 138,6 millioner kroner til serveringssteder med skjenkebevilling
  • 25 mill. kroner til overnattingsvirksomheter, reisebyråer og reisearrangører.

Et annet forslag fra byrådets side er at byrådet får fullmakt av bystyret til å fordele ytterligere midler som Oslo får tildelt til kommunale kompensasjonsordninger for lokale virksomheter fram til 1. september.

Avisa Oslo har sendt et spørsmål til ordfører Marianne Borgen om hvorvidt et krav fra Frp, slik omtalt i denne saken, vil resultere i et bystyremøte den 19. januar.

Borgen svarer at hun nettopp ble kjent med ønsket.

– Vi skal vurdere dette så raskt som mulig. Jeg har allerede tatt kontakt med Direktøren for bystyrets sekretariat og lederen av Finansutvalget og bedt om deres innspill på forslaget, og om forslaget vil ha ønsket effekt, skriver Marianne Borgen, for så å understreke:

– Bystyret og utvalgene har tradisjon for å være raske og fleksible, når det er behov for det.

Aina Stenersen er nestleder i FrPs bystyregruppe i Oslo. Hun sier at Frp vil ha full skjenking!

– Mange bedrifter fortsatt vil slite med å være lønnsomme selv etter lettelser i skjenkereglene. Så vi ønsker fortsatt full opphevelse av skjenkeforbudet, og dette er stadig viktig, for mange av utestedene pleier å skjenke til 03.00, nå må bransjen reddes, sier Aina Stenersen, nestleder i FrPs bystyregruppe i Oslo