Snart skal politiet i Oslo gi ut kvitteringer etter ransakelser på gaten. Frp frykter det vil gjøre at politiet kvier seg for å foreta ransakelser.

– Min og Frps bekymring er at politiet i praksis vil vegre seg for å gjøre nødvendige kontroller og avdekke færre av dem som faktisk går rundt med kniv, sier bystyrerepresentant for Frp Lars-Petter Solås til Dagsavisen.

Stortinget har bestemt at politiet i Oslo skal innføre en forsøksordning med kvitteringer ved ransakelser og kontroller. Ordningen er ikke helt på plass, men politiet jobber med saken.

– Vi har rettigheter som borgere i Norge. Men kravet om kvitteringsordning bygger på en hypotese om at de som jobber i politiet, er grunnleggende rasistiske, og at samfunnet vårt er systemisk rasistisk. Det tar vi avstand fra, sier Solås.

Bystyrerepresentant Farukh Qureshi fra Arbeiderpartiet er dundrende uenig med Solås og Frp. Han mener at å innføre en kvitteringsordning vil være med på å kunne skape større tillit til politiet i miljøer som i dag har lav tillit til politiet.

– Vi vet at 8 av 10 har ganske stor eller stor tillit til politiet. Det har ikke kommet av seg selv. Men dette dreier seg om den lille gruppa som ikke har tillit til politiet. Da må vi iverksette noen tiltak som gjør at flere får tillit til politiet, sier Qureshi.

(©NTB)