Det kommer fram i en e-post sendt til Avisa Oslo.

E-posten kommer etter dagens høring om budsjettoverskridelsene i forbindelse med Oslos nye reservevannforsyning. Prosjektet ligger an til å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Der Berg fastholdt viktigheten av å kvalitetssikre opplysninger før de ble presentert for bystyret, mente flere representanter for opposisjonen at hun burde informert om overskridelsene på et tidligere tidspunkt enn Berg gjorde.

Dette gjentar Frp-gruppelederen i e-posten om mistillitsforslaget.

– Dersom bystyret skal utøve sin tilsynsrolle på en forsvarlig måte, må vi også få informasjon. Byråd Berg har brutt informasjonsplikten til bystyret og byråden kan dermed ikke forbli i stillingen sin lenger, mener Camilla Wilhelmsen.

Sterkt kritiske til Bergs håndtering

– Byråd Berg velger å holde kortene tett til brystet helt opp mot kritisk tidspunkt for prosjektet. Neste store kontrakt må signeres denne sommeren for å holde Mattilsynets tidsramme. Byråd Berg setter med dette bystyret i en umulig situasjon med tanke på å kunne grundig vurdere mulige kostnadskutt og endringer i prosjektet, uttaler Wilhelmsen deretter.

Det aktuelle forslaget kommer opp før sommeren, ifølge Frp-politikeren.

– Har dere hørt noe fra de andre partiene?

– Nei, vi har ikke rukket å snakke med de andre partiene. Det skal vi gjøre. Men det var ganske skarpe spørsmål fra opposisjonspartiene om informasjonspliktene, sier Wilhelmsen da Avisa Oslo ringer henne.

Trenger større fra flere hold

Dersom Wilhelmsen og FrP skal nå gjennom med sitt forslag, er de avhengig av støtte fra en nær samlet opposisjon.

Dersom eksempelvis Rødt ikke støtter det, har byrådet flertall til å frede Berg. I likhet med flere andre partier sitter Rødt i et internt møte i etterkant av dagens høring.

Heller ikke Venstres Hallstein Bjercke kan vise til noen endelig avgjørelse i den aktuelle saken, men han mener at høringen har avdekket en rekke alvorlige forhold.

– Nå vil jeg ta med den informasjon tilbake til Venstres gruppe for å vurdere hva slags konsekvenser dette bør få, skriver Bjercke i en e-post til Avisa Oslo.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth opplyser at partiet ikke har rukket å ta stilling til forslaget.

– Det skal diskuteres med bystyregruppa, og de andre opposisjonspartiene før vi tar stilling til dette, sier hun til Avisa Oslo.

Hun legger imidlertid ikke skjul på at hun er skuffet over byråden.

– Jeg er urolig over at ingen kan forklare den galopperende kostnadsveksten i dette prosjektet. Vi er litt urolig for å skulle vedta denne kostnadsøkningen, for når vi ikke vet forklaringen.

Forsvarte håndteringen

Mistilliten mot Berg kommer til tross for en lengre forsvarstale fra byråden selv.

Berg sa at selv om hennes byrådsavdeling ble kjent med kostnadsoverskridelser i desember, forelå den eksterne rapporten først ferdig 10. mai.

– Seks arbeidsdager etter ble informasjonen framlagt, sa Berg under dagens høring.

Berg fastholdt viktigheten av kunne legge fram følgende informasjon for bystyret før saken ble offentlig kjent:

  • Hva kostnadsrammen økes med.
  • Hva økningens årsak er.
  • Om kommunen hadde andre valg enn å øke kostnadsrammen.

– Hvis byrådet hadde gitt så ufullstendig informasjon til bystyret og offentligheten, uten å kunne svare på slike essensielle spørsmål, så tror jeg at det ville skapt stor uro blant tilbyderne i dette prosjektet, sa Lan Marie Berg.

Les mer om høringen og milliardsprekken her: