– Det er en økende utfordring med fravær blant våre ansatte som følge av smitte, karantene og syke barn. Flere enheter melder denne uken om et fravær på 20 prosent.

Det sier HR-direktør Therese Bjor Rønningen ved Diakonhjemmet sykehus. Sykefraværet øker stadig og HR-direktøren forteller at de nå arbeides med å lage beredskapsplaner for en ytterligere økning.

– Vi lager beredskapsplaner for et fravær på 20-30 prosent og vurderer omdisponeringer mellom avdelinger for å sikre at viktige funksjoner og tjenester blir ivaretatt. I dette ligger også en mulighet for omdisponering fra administrative til kliniske stillinger, sier Rønningen.

I tillegg til omdisponering er de på Diakonhjemmet avhengig av at ansatte jobber overtid.

– Vi er også avhengige av at de som er friske kan jobbe mer og har ordninger som skal stimulere til merarbeid.

Øker denne uka

På Lovisenberg sykehus er fraværet en utfordring, men foreløpig ikke mer enn det har vært tidligere i pandemien.

– Fraværet er høyt sammenlignet med før korona kom. Sammenlignet med i fjor på denne tiden er fraværet tilnærmet likt, sier kommunikasjonsdirektør Tone Hærem i en e-post til Avisa Oslo.

Samtidig har de sett en økning den siste uka.

– Sykt barn dager/karantene har hatt en økning denne uken, sammenlignet med de to første ukene i januar, skriver Hærem.

På Oslo universitetssykehus har de hatt noe høyere sykefravær den siste uken sammenlignet med de siste månedene, viser tall fra sykehusets egen oversikt.

Gjelder flere bransjer

I bemanningsbransjen merker man også at det er for tiden er stor etterspørsel etter folk.

Byrået Toptemp melder at behovet for korttidsvikarer er størst i bransjer der de ansatte fysisk er nødt til å være på jobb.

– En del oppgaver, som resepsjonstjenester, kan løses hjemmefra. Akkurat nå er det stor etterspørsel etter vikarer til lager og logistikk, sier Lena Sjøttem, direktør for forretningsområdet business, administration & management.

Hun sier det er stor etterspørsel etter arbeidskraft innen alle type fagområder.

– Mange bedrifter opplever økt arbeidsmengde og behov om dagen, sier hun.

Manpower og Adecco melder at det er størst problemer med å få tak i pedagogisk personell. I starten av januar måtte Manpower avvise 40 forespørsler fra barnehager i Oslo.

Kommersiell direktør Bjørn Wiik i Adecco sier det dessuten er vanskelig å rekruttere arbeidskraft innen bygg og anlegg, helse, pleie og omsorg. Mange bedrifter sliter med å finne kvalifiserte industriarbeidere, ingeniører og IT-medarbeidere. Restaurant- og hotell er en annen bransje som mangler folk.

– Vil bedre seg

Wiik forteller at det har vært mangel på vikarer siden midten av desember.

– Dette er en situasjon som gjelder for hele landet, men den har rammet Oslo ekstra hardt på grunn av høyt smittetrykk. Våre vikarer havner ofte i karantene på grunn av det høye smittetrykket. Dermed blir det færre tilgjengelige vikarer.

I Oslo har det vært færre søkere og et arbeidsliv i ubalanse på grunn av usikkerhet.

– Vi ser nå at situasjonen er i ferd med å forbedre seg. I tillegg har vi fått flere søkere. I løpet av en måned eller to er ting «back on track».

LES OGSÅ: