Mandag kveld ble det klart byrådet går inn for at Fornebubanen skal bygges.

– Jeg så pressekonferansen og merket at tårene begynte å trille. Jeg ble så lei meg, sier gruppeleder Cecilie Lyngby i Folkets Parti (FP) til AO mandag kveld.

AO har tidligere skrevet at bomtakstenes snittpris går opp fra 9,4 kroner til 13,1 kroner – om lag 40 prosent – som følge av enigheten i Oslopakke 3-forhandlingene. Det er denne pakken som sikrer at politikerne i Oslo og Viken kan gjennomføre Fornebubanen, samt flere andre samferdselstiltak i Oslo og omegn.

– Jeg synes det er veldig fint med Fornebubanen, men jeg og partiet er imot nettopp fordi det blir så store økninger i bompenger, slår Lyngby fast.

Palasser

Videre mener Lyngby og FP at prosjektet kunne vært gjort billigere:

– Vi har allerede en jernbane. Kunne vi ikke fått flere stasjoner her? Det hadde vært mye billigere.

Hun fortsetter:

– Jeg synes de planlagte stasjonene ser ut som palasser til faraoer, og skjønner ikke vitsen. For du står der i maks 10 minutter. Hvorfor skal det være så fint og flott? Og hva med i de nedslitte stasjonene i Groruddalen? Når de skal de pusses opp?

Tror det blir dyrere

Under pressekonferansen sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at nye beregninger viser at Oslos kostnad for Fornebubanen blir 2,5 milliarder kroner mindre enn tidligere beregnet.

De nye beregningene, som er gjort av etaten Fornebubanen, viser at Oslos andel av kostnadene går fra 53 prosent til 43 prosent. I tillegg skal grunneiere bidra med 2,1 milliarder kroner mer enn tidligere lovet.

Cecilie Lyngby sier at hun ikke stoler et gram på tallene som ble lagt frem.

– Økte grunneierbidrag og endret kostnadsfordeling mellom Oslo og Viken ble trukket fram på pressekonferansen Er ikke det bra da?

– Det tror jeg ikke noe på. Hvis stasjonene skal bli slik de har planlagt tror jeg at det blir dyrere. Nå når Majorstua stasjon også er innlemmet tror jeg vi kommer til å se over 30-tallet, sier hun og sikter til antall milliarder det vil koste.

– Hva baserer du denne antakelsen på?

– Erfaring. Alt byrådet legger fram blir trippelt så dyrt. Raymond Johansen skyldte på prisøkningen som årsak til kostnadssmellen, men det er ikke bare det. Det er det at disse stasjonene er store palasser, som kunne vært gjort billigere ved å bruke jernbanen og heller legge til noen stasjoner.

Oppsummert mener Lyngby at hele prosjektet burde vært droppet.

– Når folk har så store problemer med økte priser på strøm, mat, drivstoff, kollektivtrafikk, i tillegg til renteøkningen, burde prosjektet vært lagt på is. Folk kjører ikke bil for moro skyld. Jeg synes synd på pendlerne, jeg gjør det, sier FP-politikeren.

Fornebubanens tilhengere framhever blant annet følgende fordeler med prosjektet: Færre bilister på veiene, tettere forbindelser mellom Fornebu, Skøyen, Lysaker og Oslo og store byutviklingsmuligheter. En oppgradering av Majorstua stasjon vil også bety flere avganger på Grorudbanen.

Stilte skriftlig spørsmål

Lyngby poengterer at hun 8. juni stilte skriftlig spørsmål til byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav, der hun omtalte de seks nye stasjonene Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu som «de reneste palasser», og spurte hva de kom til å koste.

«Byrådet er villige til å bruke ekstreme beløp på disse luksusstasjonenene. Samtidig er stasjonene på Stortinget, Jernbanetorget, Grønland, Tøyen og Carl Berners plass svært gamle og svært nedslitte. Når har byrådet tenkt å pusse opp disse forfalne stasjonene?», lød det andre spørsmålet.