– Jeg forutsetter at garantien kommer. Hvis ikke blir det kutt, sier Vea til Avisa Oslo.

Venstres nestleder uttaler seg etter at SV torsdag la fram sitt krav til regjeringen: 500 millioner kroner til kollektivselskaper rammet av passasjerbortfall i koronakrisa.

Midlene skal holde ut mai og er for hele landet.

Men Ruter har varslet behov på 540 millioner grunnet inntektsbortfall og passasjerer som uteblir i Oslo og Viken, og Oslo-politikeren Vea mener at kravet fra SV ikke er nok.

– Dette er etter alle solemerker for lite. Og siden dette er forhandlingsutgangspunktet til SV, er jeg redd for at det ikke står seg. Man får ikke full pott på alt en krever, sier Vea om kravet fra partiet, som skal i statsbudsjett-forhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Økt biltrafikk

Årsaken til at Vea argumenterer for en garanti fra regjeringen, er at kollektivselskap som Ruter fremforhandler lange kontrakter og dermed er avhengig av forutsigbarhet for å satse.

Og satsing mener Vea er helt nødvendig. På et tidspunkt der klimakrisa er et hett tema blant både lokale og nasjonale ledere verden rundt, viser ferske tall fra Fjellinjen at trafikken i Oslo har økt med 3,2 prosent sammenlignet med oktober 2019.

Dette bekymrer Venstre-politikeren Vea, som bruker utviklingen som motargument da Avisa Oslo spør om ikke tilbudet må justeres etter etterspørselen.

– Når biltrafikken øker betraktelig, må kollektivtilbudet ta opp konkurransen med bil, sier Vea, som frykter en ond spiral der færre passasjerer gir et dårligere tilbud og følgelig enda færre passasjerer.

– Det virker på meg som at verken regjeringen eller SV har tatt innover seg hva kutt i kollektivtilbudet faktisk vil innebære, i form av mer biler, mer utslipp og mer forurensning. Skal vi lykkes med å nå klimamålene våre og gjøre kollektivtrafikk til det foretrukne transportalternativet må vi satse, ikke kutte. Venstre mener prisene må ned og at billettene må være mer fleksible, sier Marit Vea.

Ga ingen garanti

Vea representerer et parti som nylig satt i en regjering som ikke ga noen garantier for å forlenge kollektivselskapenes koronakompensasjonsordning. Hun har tidligere argumentert for at det først er de siste ukene Ruter har fått klare bevis for at kundene ikke har kommet tilbake til tross for gjenåpning av samfunnet.

Hun har også vært tydelig på at Solberg-regjeringen ville gitt den kompensasjonen Ap og Sp i regjering ikke vil gi. Det hadde Oslo Ap-gruppeleder Andreas Halse liten tro på da Avisa Oslo snakket med ham denne uka.

– Vel, de gjorde ikke det. De hadde sjansen og valgte å la være, sa Halse.

Han la vekt på at Ap og Sp-regjeringen vil gi Oslo 250 millioner kroner mer enn det den borgerlige regjeringen la opp til.