– Det er skuffende. Jeg hadde forventet at de hadde etterforsket og funnet ut av eventuelt hvor brannen startet.

Han hadde spurt politiet om en tilbakemelding etter bilbrannen natt til tirsdag, hvor tre biler ble totalskadet på Holmlia, inkludert firmabilen til selskapet hans, Fanwear, til en verdi på 150.000 kroner.

Onsdag ettermiddag kom den nedslående beskjeden at saken er henlagt, altså halvannet døgn etter at flammene sto på som verst.

– Rent tap

– Det gjør at det blir et rent tap på bilen fordi noen driver med hærverk. Når de henlegger den, finner de heller ikke noen gjerningsperson som det kan kreves erstatning fra. Her er det en dag etter at tre biler brant som sikkert har en verdi på rundt en halv million og så henlegges den.


Leiulfsrud forteller at han på telefon fra politiet fikk beskjed om at brannen skal ha startet i alle bilene samtidig.

På tirsdag var hans siste håp om dekning på forsikringen hvis brannen oppsto i en annen bil på stedet med den rette ansvarsforsikringen .

Nå er mulighetene svært små for å få dekket det økonomiske tapet.

– Da må i så fall forsikringsselskapet drive egen etterforskning, noe det gjør ofte. Eventuelt prøve en privatetterforsker, men da går jo fort vinningen opp i spinningen, vurderer han.

Han legger til at andre forsikringsselskap sikkert vil være interessert i av avdekke hvor brannen startet nøyaktig med tanke på å dekke eventuelle tap.

Kan påklages

Tirsdag fikk AO svar fra politiet om at brannen antas påtent og at etterforskningen da ikke hadde gitt noen ny opplysninger å gå videre med.

Etterforskeren som ringte Leiulfsrud kan ikke svare AO om saken. Avsnittsleder ved enhet øst svarer onsdag kveld på SMS:

– I denne saken er vitner avhørt, men det har ikke gitt oss informasjon vi kan jobbe videre med. Det skal heller ikke være videoovervåkning i nærheten. Ut fra brannbildet antar vi at brannen er påsatt. En kriminalteknisk undersøkelse for potensielt å bekrefte det anses som overflødig, skriver avsnittsleder ved enhet øst Line Mari Fremstad.

Hun fortsetter:

– Andre etterforskningsskritt anså vi heller ikke som hensiktsmessige ut i fra ressurser det ville kreve opp mot sannsynlighet for oppklaring. I tillegg er det for de fornærmede her snakk om materielle skader/økonomisk tap på forsikrede gjenstander. Heldigvis ingen personskader eller umiddelbar fare for spredning til bebyggelse. Totalvurderingen er dermed en henleggelse. Så lenge vi ikke har aktive etterforskningsskritt har det ingen hensikt å utsette avgjørelsen.

Hun legger til at nye opplysninger på et senere tidspunkt kan gjøre at henleggelsen blir omgjort. I tillegg vier hun til at man har rett til å klage på henleggelsen.