– Vi er glad for at pandemien kommer under kontroll, og at det er mindre behov for testkapasitet. Men vi synes det er en provokasjon at man velger å avvikle arbeidsforholdet til enkelte ansatte, men velger å forlenge samarbeidet med private aktører. Man burde selvfølgelig gjort omvendt, sier hovedtillitsvalgt Stig Berntsen i Fagforbundet i Helseetaten.

Vedvarende lave smittetall og en stadig høyere andel vaksinerte i befolkningen var bakteppet da helsebyråd Robert Steen (Ap) presenterte Oslo kommunes nedtrappingsplaner fra og med den 1. oktober.

Byrådet har planlagt å gå ned til en testkapasitet på fire prosent fra dagens fem prosent, og planene innebærer en reduksjon fra 364 til 155 ansatte ved teststasjonene, samt:

  • Avvikling av selve teststasjonene på Aker sykehus og Bryn brannstasjon.
  • Redusert åpningstid i helgene på Mortensrud, Rommen og Adamstuen.
  • Reduksjon i bidrag fra eksterne aktører, planlagt til ca. 20 prosent av samlet testkapasitet i Oslo.

– Mellom 1. oktober og årsskiftet er det blant annet av beredskapsmessige hensyn behov for å ha noe kapasitet hos private aktører. Vi vet imidlertid ikke hvor stort behovet er, men det gir oss flere bein å stå på og økt fleksibilitet for innbyggerne ved at de får tilgang til testing spredt rundt i byen, skriver Steen.

Planene om å benytte private aktører får imidlertid hovedtillitsvalgt i Helseetaten Stig Berntsen til å reagere.

– Det er ikke noe å si på at kommunen trapper ned testkapasiteten nå som det heldigvis ser ut som at vi er i ferd med å få pandemien under kontroll. Det er derimot svært skuffende at Oslo kommune, under rødgrønt byråd, velger å avslutte arbeidsforholdene til egne ansatte, mens man prolongerer avtaler med kommersielle aktører som Dr. Dropin, skriver Berntsen i et innlegg tilsendt Avisa Oslo.

Den hovedtillitsvalgte omtaler grepet som «høyresidas arbeidslivspolitikk», og «stikk i strid» med den uttalte arbeidslivspolitikken til det rødgrønne byrådet.

–Byrådsplattformen sier at man skal basere seg på å drive på egen regi med egne ansatte, mens dette er et uttrykk for at man gjør noe annet. Det er jo folk her som har vært arbeidsledige, fått en jobb, og vært med på å bygge opp en ny tjeneste som disse teststasjonene har vært. Det har vært mye overtid, de har stilt opp til alle døgnets tider, og så opplever de at når det nå skal nedskaleres, så faser de ut egne ansatte før man kutter ut det private, sier han, og legger til:

– Det er en rar måte å sette pris på den jobben som har blitt gjort.

Skrev leserinnlegg

Berntsen tok pennen fatt, og skrev et leserinnlegg, som kan leses her.

I innlegget skisserer han samtaler med ansatte som ikke vet hva de skal ta seg til etter 1. oktober, da reduksjonen av testkapasiteten igangsettes.

«Jeg har sjøl sittet på medlemsmøte med ansatte som er fortvilet og ikke veit hva de skal gjøre etter 1. oktober», skriver han i innlegget.

– Ja. Jeg har hatt kontakt med våre medlemmer på teststasjonene gjennom hele pandemien. Her er det folk som nå blir arbeidsledige.

Berntsen mener det er uverdig for et rødgrønt byråd å benytte seg av det han mener er høyrepolitikk.

– Vil du anmode byråd Robert Steen å endre strategien?

– Det vil jeg absolutt. Det er jo spesielt at et rødgrønt byråd fremhever hvor fleksibelt og fint det er med private aktører. Det er åpenbart fint og fleksibelt for arbeidsgiver, men ikke for dem som skal jobbe.

Les også

Kvinne løy om at hun var koronasmittet – sier hun ville hevne seg på ekskjæresten

Heller ikke Maren Rismyhr (R) er begeistret for byrådets valg.

– Jeg har ingen forståelse for at byrådet fortsetter å bruke private helseaktører på teststasjonene. Hva slags argument er det å vise til at man må ha avtaler med private for beredskapens skyld, spør Rismyhr, som ikke kan fatte at kommunen ikke heller kan fortsette arbeidsforholdene med sine egne ansatte.

– Å ha nok egne ansatt gir den beste beredskapen. Da vil vi ha ansatte når det trengs uten å måtte skyve folk ut og inn av arbeidslivet.

Rismyhr mener at helsebyråd Robert Steen og byrådet bør gjøre om på planene Helseetaten nå har lagt for testkapasiteten etter den 1. oktober.

– Byrådet proklamerer ellers både ofte og høyt at kommunen skal være en seriøs arbeidsgiver hvor faste og trygge heltidsstillinger skal være hovedregelen, men dette er et bidrag til det motsatte, lyder beskjeden fra bystyrepolitikeren Maren Rismyhr.

– Ikke snakk om masseoppsigelser

– Nedskaleringen av testkapasiteten og hva det innebærer for de ansatte har vært grundig drøftet med tillitsvalgte og vernetjeneste. Saken har også blitt drøftet helseetatens medbestemmelsesutvalg, sier fungerende etatsdirektør Elisabeth Vennevold i Helseetaten til Avisa Oslo.

Vennevold avkrefter at det dreier seg om masseoppsigelser.

– Det kan jeg forsikre om at det ikke er snakk om. De aller fleste som ønsker dette får forlenget sitt engasjement ut året. For de få som må avslutte sitt stillingsforhold er dette snakk om personer som kun har jobbet enkelte helgevakter eller tilsvarende stillinger med lav prosent. Disse vil få mulighet til å få jobb på teststasjonene på nytt før man eventuelt går ut med en ekstern utlysning dersom testbehovet skulle endre seg.

– Flere har sagt opp da de har fått tilbake sine jobber etter permitteringer under pandemien. Vi har strukket oss langt for å beholde så mange som mulig, og det er ikke enkelt å måtte si farvel til ansatte som har gjort en utrolig innsats for Oslo.

Etatsdirektøren forteller at de også trapper ned på kapasiteten hos de private leverandørene.

Les også

Kommersielle aktører framfor egne ansatte, Robert Steen?