Han tvitret rett i etterkant av at Raymond Johansen redegjorde for hans syn, og meldte at byrådet vil gå av om mistillitsforslaget får flertall.

– #minbyrådsleder. Rødt kan ennå velge å unngå politisk kaos i Oslo. FrPs mistillitsforslag er grunnløst, og byen fortjener trygg styring nå, skriver Trædal.

– En ting jeg har vært glad over mange ganger de siste seks åra, er hvor sterkt det rødgrønne samarbeidet i Oslo er. Felles formål og gjensidig respekt skaper et godt lag, som har tjent byen godt, skriver han i en oppfølgingstweet.

– I dag står byrådsleder Raymond Johansen opp for laget sitt, i møte med et useriøst mistillitsforslag fra FrP. Det er noe jeg seint vil glemme.

Trædal retter også kritikk mot Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødts fire representanter i bystyret:

– Rødts gruppeleder blir overraska over at det har blitt avholdt over hundre møter mellom byrådsavdeling og etaten om vannverksaken. Dette har framkommet av informasjonen bystyret har fått. Spesielt å stemme for mistillit og stadig bli overraska over fakta i saken

Evenrud slår hardt tilbake.

– Hvis jeg må stå og kommentere hva Eivind Trædal nettopp har tvitret om denne saken, så illustrerer det hva kaoset består av eller ikke består av. Han er for så vidt meget inhabil i denne saken. Hundre møter ble det sagt fra MDGs gruppeleder. Jeg ble veldig overrasket over alle de møtene. Jeg har bedt om saksinnkallinger og referater. Jeg har fått fire referater og en møteoversikt, så ja: Jeg er overrasket. Det kan hende Eivind Trædal ikke er det, for han er på mange måter tettere på denne saken, sier Evenrud.

Trædal forsvarer kona på Twitter: – Ganske vanlig fremgangsmåte

Hamrer løs på opposisjonen i diskusjonen om trær: – Et spill for galleriet

Jeg er ikke så sikker på at dette ender med mistillit, gitt

Venstre åpner for å erstatte Rødt som byrådets samarbeidsparti