– Det har vært en drakamp i fire år. Men hadde det ikke vært for jentas tidligere fosterforeldre, og den kampen de har hatt i forkant, så ville det aldri vært en dom i dag. Det har vært en veldig lang vei frem hit vi er i dag, og de har virkelig stått på, sier statsadvokat Asbjørg Lykkjen.

Det er dagen etter at dommen mot Oslo kommune ble kjent, der barnevernet i bydel Alna ble dømt for grovt brudd på tjenesteplikten. Kommunen fikk en bot på to millioner kroner, for ikke å ha fulgt opp og ivaretatt Ramsha mens hun var under deres omsorg.

De kjørte henne, og var også til stede på tilsyn, mens hun ble voldtatt av sin egen stefar i en leilighet øst i Oslo. Stefaren ble i 2017 dømt til 12 års fengsel for overgrep og for å ha forsynt Ramsha med hasj.

Avisa Oslo har tidligere skrevet en rekker artikler om den i dag 22 år gamle kvinnen. Historien hennes kan du blant annet lese her.

Ba om videre etterforskning

Et par måneder før rettssaken mot stefaren i 2017 anmeldte de tidligere fosterforeldrene til Ramsha, Hans Kristian Teien og Anne Helene Burdahl, Oslo kommune.

Men det skulle gå over fire år før det kom en fellende dom. Først ble saken henlagt av politiet. Det klaget både Teien og kommunen på.

– Jeg fikk saken da den ble sendt til statsadvokatembetet. Da hadde politiet innstilt på henleggelse på bakgrunn av bevisets stilling. Kommunen hadde klaget på dette fordi de mente saken måtte henlegges på grunn av intet straffbart forhold. Henleggelsen ble omgjort fra vår del, sier Lykkjen.

Statsadvokaten sendte saken tilbake og ba politiet etterforske mer.

– Jeg vurderte det annerledes enn det politiet gjorde, og mente at her var det tilstrekkelig bevis. Jeg ba dem vurdere et annet straffebud og ta flere avhør enn de hadde gjort. I tillegg mente jeg at man hadde så mye dokumentasjon og så mange opplysninger, at det ville være tilstrekkelig for å ta ut tiltale, sier Lykkjen.

– Veldig spesiell sak

Og slik ble det. Men kommunen nektet å innrømme at de hadde gjort noe feil, og vedtok ikke boten. Da saken kom opp i tingretten i januar 2021, ble kommunen frikjent.

Retten mente at fordi det ikke var enkeltpersoner som sto tiltalt, så kunne ikke foretaket dømmes.

Men Lykkjen anket dommen. Før ankesaken i november sa hun til Avisa Oslo at hun mente dommen fra tingretten var feil, og at man må kunne dømme foretaket i sin helhet.

– Det var heldigvis lagmannsretten enig med meg i. Jeg hadde en sterk følelse av at det kom til å gå den veien, men det er likevel en lettelse når det skjer, sier hun og legger til:

– Dette er en veldig spesiell sak. Her har man en offentlig instans som har påtatt seg et ansvar for et barn som foreldrene ikke var i stand til å ivareta, men så svikter de på så alvorlige ting. Det får ganske store konsekvenser for henne videre, sier Lykkjen.

– Har det vært en motivasjon for å fortsette gjennom disse fire årene?

I alle saker må man alltid vurdere om bevisene holder eller ikke, men det er klart at i en slik sak som dette, så gjør det et ekstra inntrykk, særlig når konsekvensene blir så store for denne jenta som allerede hadde store utfordringer i livet.

Ramsha: – Litt overveldet

Også Ramsha er svært lettet over resultatet. Til Avisa Oslo sier hun at hun holdt på å miste motet etter frifinnelsen i tingretten, men at hun opplever lagmannsrettens dom som mer grundig og rettferdig.

– Jeg er nesten litt overveldet. Selv om det bare er en bot, så betyr det veldig mye. Det å bli trodd, det er sterk for meg. Jeg opplevde at kommunen i denne runden var mer ydmyke for at de hadde gjort feil. Det gir meg tro på at jeg snart er ferdig med hele saken, sier Ramsha.

I en sms skriver bistandsadvokat Brit Kjelleberg, at det nå er naturlig at de vurderer erstatningskrav etter dommen.

– Hvordan har det vært å stå i dette over så mange år?

– Det har vært en lang kamp, jeg er veldig glad for at det nå går mot slutten. Det har vært ganske tøft, og det å høre de ulike personene i barnevernet fortelle om hvordan de opplevde min sak, det har vært tungt å høre. Å høre at de bare gjorde jobben sin, og ikke tenkte noe over at de kjørte meg hjem til en overgriper, det er ganske sårende. Jeg tror ingen gjorde noe av vond vilje, men de gjorde heller ikke jobben sin.

– Hvordan da?

– De visste jo hva som foregikk. Stefaren min hadde vært etterforsket for overgrep, og de kunne både lukte og merke at jeg ruset meg. Likevel bare fortsatte de. Det er enkeltpersoner som kunne ha sagt imot, men det er også et system som har sviktet gang på gang. Så jeg håper at det ikke bare er sånn at de betaler boten, og deretter glemmer hele saken når den ikke lenger er i media. Men jeg har mine tvil, sier Ramsha.

En av dem som kjørte Ramsha hjem til moren og stefaren vitnet i retten. Her kan du lese hvordan han forklarte seg.

– Burde ha vært håndtert annerledes.

Konstituert bydelsdirektør i bydel Alna, Ellen Liljedahl, ønsker ikke å stille til intervju, men har svart følgende på e-post til Avisa Oslo.

– Hva tenker dere om dommen?

– Kommunen har erkjent uaktsom tjenestefeil i saken og vil ikke anke dommen. Vi ser at saken burde ha vært håndtert annerledes.

– Ramsha har sagt at det var tungt å høre de ulike aktørene fortelle om hvordan de og barnevernet har tenkt om hennes situasjon. Kan du forstå det? Og hva tenker du om det?

– Ja det forstår jeg godt. Denne saken har utvilsomt vært en belastning for flere.

– Ramsha mener at det er systemsvikt, og sier at det har feilet i mange ledd. Er dere enige i det?

– Vi erkjenner at Oslo kommune har sviktet. Dette viser tydelig hvordan vi som kommune må ha et helhetsblikk på familiene og sette sammen konkrete og gode hjelpetilbud på tvers av tjenestene.

– Har det som følge av saken blitt gjort endringer i barnevernets praksis/retningslinjer eller vil det eventuelt bli gjort endringer?

– Saken ligger flere år tilbake i tid og barnevernet har også utviklet seg på denne tiden. Vi har nå en gjennomgang av alle saker der barnevernet har omsorgen for barna og følger opp de tiltak som er satt til å ivareta omsorgen for barnet. Det er viktig for oss å fokusere på en tettere dialog med de som har det daglige ansvaret.