– Jeg er bekymret for at det samme skjer igjen, sier Mehmet Kaan Inan (H).

Høyre-politikerens bekymring er særlig stor i påska. Dette er en høytid der mange sårbare barn isoleres og mister mye av kontakten med trygge voksenpersoner.

Nå retter han fokuset mot hva Byrådet gjør:

– Hva er planene deres? De roper og roper etter hjelp fra regjeringen, men kommer ikke med noe som helst til bordet selv. Vi kan ikke alltid vente på at regjeringen kommer med midler, sier Mehmet Kaan Inan til Avisa Oslo.

Undersøkelsen tyder på at oppfølgingen av barn i sårbare livssituasjoner langt ifra var god nok i mars-september 2020.

Undersøkelsene ble gjort ved barnevernstjenestene i bydelene Alna og Gamle Oslo, samt Gamlebyen og Trosterud skole, og Kommunerevisjonen fant en rekke mangler og svakheter ved oppfølgingen innen:

  • Hjemmebesøk og samtaler med barn i barnevernstjenesten
  • Risikovurdering av barn i barnevernstjenesten
  • Skolenes kartlegging av elever i sårbare livssituasjoner
  • Gjennomføring av spesialundervisning
  • Planer for å sikre at skolene er i stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen.

Ny nedstengning

I midten av mars kom beskjeden om en ny nedstengning.

Oslos videregående og ungdomsskoler skulle stenge dørene, mens bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand også har heldigital undervisning for elever på 5. til 7. trinn. Barnehagene og aktivitetsskolene holdes stengt gjennom påskeuka.

– Det føles tungt. For jeg vet jo hva som kan bli konsekvensen. Samtidig er det veldig vanskelig å se for seg at vi kunne fortsette som før, sa byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) til Avisa Oslo under pressekonferansen om vedtakene.

I Kommunerevisjon-rapporten heter det at funnene ikke kan generaliseres for alle skolene i Oslo. Det ville krevd enn mer omfattende undersøkelse.

Høyre-politikeren Inan stiller seg imidlertid spørrende til om noe faktisk er blitt gjort siden sist.

– Det er sikkert mange gode grunner til å stenge ned skolene, men de kan ikke bare begrunne det i smittevern – helt uten å si noe om hva de skal gjøre annerledes denne gangen, sier Inan til Avisa Oslo.

– Viser alvorlige mangler

Inan registrerer at byråd Inga Marte Thorkildsen ofte snakker om hvor opptatt hun er av at barn skal ha det bra.

Han mener derfor at Thorkildsen og byrådsleder Raymond Johansen bør kunne vise til en rekke tiltak for å forhindre en lignende situasjon som under fjorårets nedstengning.

– Rapporten viser alvorlige mangler i hjelpeapparatet rundt sårbar ungdom. Jeg er bekymret for at det samme skjer igjen, sier Inan, som utfordrer byrådet til å bruke av deres egne midler i stedet for å vente på hjelp utenfra.

Da Kommunerevisjon-rapporten kom opp i kontrollutvalget i desember, vedtok et enstemmig utvalg å «påpeke viktigheten av at byråden følger opp at det iverksettes nødvendige tiltak».

Bekymret foran påska

Inan viser også til en landsomspennende rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Totalt fortalte én av seks at de hadde opplevd vold eller overgrep i løpet av to måneder der skolene var stengt i fjor.

– Kommer den andelen til å være mindre nå? lyder spørsmålet fra Mehmet Kaan Inan.

Trekker fram flere grep

Avisa Oslo har spurt byråd Thorkildsen om hvilke konkrete grep byrådet har gjort for at sårbare barn og unge rammes på samme måte som ved forrige nedstengning.

Hun framhever en rekke tiltak:

– For det første har vi vært opptatt av å sikre at de som trenger et tilbud på skolen skal få det, og vi har gitt veldig klare føringer om hva vi forventer av tjenestene for at de skal ivareta barna. Vi holder for eksempel alle spesialskolene og de byomfattende spesialgruppene åpne fortsatt.

– For det andre har vi holdt barnevernstjenesten, skolehelsetjenesten og helsestasjonene åpne og de fungerer så normalt det lar seg gjøre. Vi styrka også barnevernsvakta med ekstra ressurser i jula, og vi i Oslo pressa hardt på for å få et nasjonalt døgnåpent chattetilbud i tilknytning til Alarmtelefonen, noe vi klarte å få til, fortsetter Thorkildsen.

– Bare trist

Byrådens tredje punkt dreier seg om informering til alle lever om ulike hjelpetilbud, og at byrådet har bedt om at både barnevernstjenesten og skolehelsetjenesten presenterer seg og er til stede på arenaene barn og unge er.

– Vi har også styrket tilbud som Oslohjelpa og Ung Arena, og vi lærer opp barnehageansatte, ansatte i barnevernet og på helsestasjonene i kunnskapsgrunnlaget for «Barnehjernevernet», som handler om å beskytte og hjelpe barn mot vold, overgrep og omsorgssvikt, understreker Thorkildsen.

SV-politikeren mener at Inans påstand om at byrådet bare roper på hjelp – uten å gjøre noe selv – faller på sin egen urimelighet. Hun etterlyser også mer konstruktive utspill enn Høyre-representantens.

– Å si at «jeg forventer at det nå er mindre vold mot barn», er bare trist. All forskning viser at når tidene blir tøffere, flere mister jobben, og familier har levd under så ekstreme vilkår over så lang tid, så øker også problemene. Også den fysiske og psykiske volden mot barn, svarer Inga Marte Thorkildsen.

Framhevet mulige tiltak

Da Avisa Oslo snakket med Inan, framhevet han flere tiltak han mente byrådet burde gjennomføre:

  • Utvidet sommerskoletilbud til at flere barn og unge kan delta.
  • Bedre rutiner og tettere oppfølging av de barna som er sårbare.
  • Lage individuelle læreplaner for elever som har store hull etter læreplanene.
  • Sørge for et tilbud til elever i områder med store sosioøkonomiske utfordringer i påsken.

– Det er mye bra her. Noe av det de foreslår har vi allerede lagt til rette for, som at skolene kan ha tilbud i påsken og få dekket ekstra utgifter til dette. Tettere oppfølging av elevene er helt i kjernen av det vi driver med og må forsterke, svarer Inga Marte Thorkildsen.

Vil ha krisepakke fra regjeringen

– Skolene har allerede igangsatt en rekke kurs og tiltak for å følge opp elever som sliter, og vi vil legge til rette for mer av dette også framover. Sommerskolen bruker vi mye midler på selv, og nå har også staten bidratt med mer ressurser til det, som jeg er veldig glad for. Og til sommeren skal vi gi veldig mange ungdommer i byen vår gratis fritidstilbud og sommerjobb, fortsetter hun.

Overfor Avisa Oslo har Thorkildsen og Oslo SV tidligere etterlyst en omfattende krisepakke for barn og unge. Partiet mener at regjeringen må bruke store ressurser for å motvirke de negative virkningene koronapandemien har hatt.

Den etterlysningen gjentar Inga Marte Thorkildsen nå også.

– Jeg håper Inan vil bruke sin posisjon i Høyre til å presse på så regjeringa kommer med noen krisepakker som monner. Dette haster.