(Nordstrands Blad) Tidligere onsdag formiddag kunne Avisa Oslo fortelle at det nå har kommet et nytt forslag til småhusplan. Kort fortalt vil byrådet ha mindre fortetting og mer grøntområder.

For utbyggerne i området betyr det at husene ikke lenger vil kunne bygges så tett som de blir nå. Plan- og bygningsetaten har allerede varslet et midlertidig forbud mot store tiltak i småhusområdene.

Dagny Thurmann-Moe, kreativ leder i KOI fargestudio, har tidligere kritisert utbyggingen på Nordstrand. Nå ønsker hun det nye forslaget velkommen.

– Forslaget ser veldig bra ut. Det har jo blitt en slags maltraktering av områdene som er berørt av småhusplanen. Slik utbyggingen har foregått til nå har det virket planløst og uten en manglende strategi for hvordan disse områdene skal utvikle seg i takt med at byen vokser.

Savner estetikken

Thurmann-Moe stiller også spørsmålstegn ved den reelle tomteutnyttelsen på flere eiendommer.

– Det virker som om tomteutnyttelsen har ligget på 90 prosent og ikke 24 prosent som det faktisk skal gjøre. Det er nærmest ingen hager, kun boliger som bygges tett i tett i tett. Nå håper jeg det nye forslaget kan gjøre noe med denne problemstillingen.

Samtidig er ikke Thurmann-Moe helt fornøyd med det nye forslaget.

– Jeg tenker jo at det ikke står så mye om det estetiske i det nye forslaget. Det har vært en stor utfordring at det som bygges er av lav estetisk grad i dag. Jeg ønsker at det kommer estetiske føringer i den nye normen. Går man en tur i Midtåsen i dag kan man se en rekke kule 60-70-tallsbygg, men man kan også se at disse rives en etter en og at det bygges nye pregløse bygg på tomtene. Det betyr at man i større grad mister den stedsidentiteten man har hatt i områdene. Istedenfor blir alle nabolag, uansett hvor du befinner deg, helt like.

Nå mener hun at forslaget også må innebære at man i større grad verner gamle hus.

– Kulturelt sett er Norge et u-land knyttet til bevaring av identitet. Reiser man lenger sør i Europa er vernet av gamle boliger og eiendommer sterkere. Historien vi har her i området vårt er viktig. Den må tas vare på, mener Thurmann-Moe.

Hun er ikke den eneste som er fornøyde med det nye forslaget.

– Vi må ha mer grøntområder

– Dette synes jeg er et veldig godt forslag. Jeg tror det kan bli bedre for de som bor i våre nabolag. Det har vært veldig mye fortetting på Nordstrand de siste årene. Nå vil vi kanskje slippe å ha alle disse stygge kassene av noen hus tett i tett, sier Liv Arnesen.

– Jeg kan jo ikke si noe annet enn at dette er en veldig positiv nyhet. I en lang periode har man revet mange gamle og fine hus til fordel for å sette opp kassehus tett i nabolag. Vi må ha mer grøntområder her, det skaper trivsel for alle beboere. At det foreslås mer avstand mellom hvert hus er bra. Samtidig mener jeg det er viktig å ta vare på de gamle husene og grøntområdene vi har her, mener Jorunn Preus.

– Dette forslaget høres bra ut. Det er altfor mange eiendommer der eneboliger rives og det settes opp opptil åtte boenheter på en eiendom. Det fører bare til at det blir tettere og at det blir flere biler i området. Folk får ikke puste slik regelverket har vært nå. Det er altfor tett og nå håper jeg at det nye forslaget kan bidra til at folk her i området får litt mer alburom, sier Inger Engehaugen.