Konsulentselskapet Metier fikk oppdraget om å gjøre sammenligningene av Fornebubanen. Analysen ble gjort i 2020.

Baneprosjektet er beregnet å koste 3 millioner kroner per meter. Det er under snittet, selv etter den siste kostnadssprekken, skriver NRK.

For eksempel koster det nye undergrunnssystemet i Singapore 6 millioner per meter.

– Poenget med analysen er å vise det store spennet og at det ikke er unormalt for undergrunnsprosjekter i urbane strøk å ha høyere kilometerpris enn det som lå til grunn for vedtaket, sier direktør Irene Måsøval i Forbebubanen.

Hun legger til at den på ingen måte er et forsvar av kostnadsutviklingen prosjektet har hatt.