(Oslodebatten)

Oslos byrådsleder de siste sju årene markerte på pressekonferansen tydelig at han er hovedstadsregionens mest kjente og mektige politiske leder.

Ved å erklære at Fornebubanen skal bygges uansett tar Raymond Johansen på seg et enormt politisk ansvar. Samt en betydelig politisk risiko. Det virket som om dette alvoret gikk opp for han mer og mer mens han snakket. Han fremsto nesten sint til tider. Og litt irritert da han fikk kritiske spørsmål?

Jeg er blant dem som mener at det er riktig å bygge banen, selv om det er fare for at kostnadene kan bli motbydelig høye.

Hvis banen ikke blir langt dyrere enn det som ligger på bordet nå, og folk med årene synes at dette ble en fin og nyttig investering, vil Raymond Johansens navn for alltid knyttes til suksessen. Fornebubanens far, kanskje?

Det er de færreste i dag som angrer på at vi bygde i sin tid Gardermobanen, og sprengte oss til den såkalte Romerikstunnelen, som blant en rekke andre gode ting fører til at folk som bor i Lillestrøm har 10 minutters togtid til Oslo S. Det var grusomt dyrt og folk var ikke happy.

Jeg tror også fremtidige generasjoner kommer til å takke for at Norges hittil største samferdselsprosjekt, Follobanen – gjerne kalt dobbeltsporet til Ski – nå (nesten) er bygget ferdig og skal åpnes mot slutten av året.

Men for at Fornebubanen ikke i stedet skal ende opp med å bli Raymonds akilleshæl, så vond at han kan tape valg på den, fordrer det at sluttsummen ikke blir utålelig høy for Oslos innbyggere.

Det krever også at den enigheten – det er nemlig ikke en fiks ferdig avtale ennå, som det ble understreket – mellom Oslo og Viken som ble lagt fram i kveld, vil bli gjennomført på en måte som byens befolkning opplever som kompetent og fornuftig.

Det spesielle med Fornebubanen er at den er et samarbeidsprosjekt – altså Oslopakke 3 – mellom Oslo, Viken fylke (som snart blir Akershus igjen) og Staten. Gardermobanen og Follobanen var statlige prosjekter. Kostnadsoverskridelsene på sistnevnte er astronomiske, men kun de spesielt interesserte later til å være virkelig interesserte. Oljefondet tar regningene.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Skriv til [email protected].

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Det kommer ikke til å være tilfellet med Fornebubanen på noen som helst måte. Den vil følges med argusøyne av innbyggere, opposisjon, medier og andre på en helt annen måte.

Oslofjorden er full av synlige skjær, skvalpeskjær og undervannsskjær, det vet alle som har vært ute i båt. Men jeg tror Fornebubanen kan ha minst like mange, kanskje enda flere.

Vil prisene på råvarer, strøm og arbeidskraft fortsette å stige på grunn av ettervirkninger av pandemi og krig i Ukraina fortsette å stige, og hvor mye? Hvor mye dyrere blir Fornebubanen da?

Hva med rentene?

Vil grunneierne faktisk betale inn alle (de ekstra) pengene de sier de skal betale inn?

Vil Viken faktisk bruke av bompengene fra Bærum for å betale for Majorstua stasjon?

Vil den nye kostnadsdelingen med Viken stå seg etter neste kostnadsoverslag, altså 43 prosent til Oslo 57 prosent til Viken, og ikke tikke tilbake til sånn det er i dag, som er 53 prosent til Oslo til 47 prosent til Viken?

Jeg vet ikke.

Det eneste som synes sikkert nå, er at Fornebu blir Raymond Johansens bane nærmest uansett.

Les også

«Fornebubanen» bør skifte navn til «Fandens oldemor»

Les også

Vi må skru om mentaliteten vår til å tenke smått

Les også

I dag er vi alle Fornebuere

Les også

Flere og flere på Fornebu innser vanviddet